Gå til hovedindhold

Brugsbetingelser

Velkommen til HIPRA-webstedet. Oplysningerne på dette websted er kun til informationsformål. Læs disse brugsbetingelser omhyggeligt, før du bruger eller tilgår dette websted. Ved at bruge eller tilgå dette websted anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret følgende brugsbetingelser. Hvis du ikke accepterer disse brugsbetingelser, må du hverken bruge eller tilgå dette websted.

 

BRUGSVILKÅR:

HIPRA, S.A. (herefter benævnt HIPRA) er et spansk selskab, registreret i Gironas handelsregister og med hjemsted på Avenida La Selva, núm. 135, 17170, Amer (Girona), Spanien (Tlf: +34 972 43 06 60). HIPRA er den eksklusive ejer af dette websted; medmindre andet udtrykkeligt er angivet, tilhører ejerskabet af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til webstedets indhold HIPRA.

 

Information

Nogle af oplysningerne eller tjenesterne på webstedet er udelukkende rettet mod sundhedspersonale i forbindelse med enten menneskers eller dyrs sundhed. Hvis du ikke tilhører denne gruppe, vil vi bede dig om ikke at tilgå disse afsnit. Specifikke passende afsnit er blevet udviklet og er tilgængelige for offentligheden.

Oplysningerne indeholdt på dette websted skal betragtes som generel information, der kun tilvejebringes til vejledende formål. Disse oplysninger må ikke betragtes som en streng regel for receptpligtig behandling, da nogle oplysninger kan variere fra land til land afhængigt af lokal lovgivning (for at finde ud af de nøjagtige regler i dit land, bedes du kontakte det nærmeste HIPRA-kontor). Offentligheden bør ikke bruge oplysningerne på dette websted til diagnoseformål. Offentligheden bør altid rådføre sig med en læge eller andet sundhedspersonale for medicinsk rådgivning eller information om diagnose og behandling. Oplysningerne på dette websted, som specifikt henviser til menneskers eller dyrs sundhed og til HIPRA-produkter, kan ikke sammenlignes med den rådgivning, der gives af sundhedspersonale, og som er baseret på den individuelle analyse af hvert enkelt tilfælde. På samme måde fraskriver HIPRA sig hermed ethvert erstatningsansvar for brugerens fortolkning eller brug af disse oplysninger eller for beslutninger, der træffes på baggrund af disse oplysninger.

HIPRAs mål er at tilbyde opdaterede, sandfærdige, nøjagtige og fuldstændige oplysninger på dette websted til enhver tid. Oplysningerne på dette websted kan dog indeholde tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl, eller de er muligvis ikke opdaterede. HIPRA er ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af ​​oplysningerne tilvejebragt på dette websted. HIPRA vil under ingen omstændigheder være erstatningsansvarlig for skader forårsaget af tab som følge af visning, brug af softwaren, dokumenterne, oplysningerne eller tjenesterne, der generelt er tilgængelige på dette websted.

Denne side viser HIPRAs katalog over deres aktuelle eller potentielle globale produkter, som ikke alle er tilgængelige alle steder. Nogle af de produkter, der vises på denne webside, kan være underlagt begrænset brug eller distribution i nogle lande eller er muligvis ikke tilgængelige. For at finde ud af, hvilke produkter der er tilgængelige i dit land, bedes du kontakte det nærmeste HIPRA-kontor.

 

Immateriel ejendom

Hele indholdet af dette websted (herunder, udelukkende til illustrative formål: mærker, varemærker, logoer og karakteristiske emblemer af enhver art, ophavsret, databaser, billeder, tegninger, grafik, tekst, lyd- og videofiler, software, farvekombinationer, osv.) tilhører HIPRA eller deres ophavsmænd og er beskyttet af nationale og internationale regler, der bl.a. regulerer intellektuelle ejendomsrettigheder. Brugeren tildeles ikke nogen som helst licens eller ret til at udnytte hele eller dele af dette websted eller nogen af de integrerende elementer eller indhold.

Følgelig kan elementerne eller indholdet på dette websted ikke blive genstand for nogen som helst manipulation (modifikation, kopiering, ændring, gengivelse, transmission, tilpasning, oversættelse, osv.) af brugeren eller af tredjeparter, hverken helt eller delvist, uden udtrykkelig tilladelse fra HIPRA.

 

Databeskyttelse

På dette websted kan HIPRA indsamle personoplysninger om dig via registreringsprocesser eller andre midler. De kriterier, der anvendes af HIPRA med hensyn til behandlingen af personoplysninger, og som virksomheden frivilligt tilvejebringer via dette websted, vises i vores privatlivspolitik.

 

Tredjepartswebsteder

Dette websted kan indeholde links eller referencer til andre websteder, der vedligeholdes af tredjeparter, som HIPRA ikke har nogen kontrol over. Disse links er kun medtaget for at formidle konsultation. Tilsvarende kan dette websted tilgås fra tredjepartslinks, som HIPRA ikke har nogen kontrol over. HIPRA giver ingen garanti for, eller fremsætter eventuel erklæring om, at oplysningerne på disse websteder er fuldstændige, nøjagtige, opdaterede eller grundige og er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skadeserstatninger af nogen art som følge af disse websteder.

 

Ændringer

HIPRA forbeholder sig hermed retten til at ændre eller rette indholdet på webstedet til enhver tid og uden forudgående varsel, og/eller helt eller delvist at afbryde eller suspendere webstedets funktionaliteter. HIPRA er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for konsekvenserne af disse ændringer, afbrydelser eller ophør.

 

Gældende lov og jurisdiktion

Disse betingelser er underlagt spansk lovgivning. Afgørelser om eventuel tvist eller uoverensstemmelse vedrørende dette websted skal udelukkende træffes af domstolene i Girona (Spanien).

 

Vilkårenes uafhængighed

Hvis eventuel bestemmelse i disse brugsvilkår erklæres for ulovlig eller ugyldig, skal denne bestemmelse udelades uden at påvirke de resterende bestemmelsers overholdelse.

 

Ikke-fortrolige oplysninger

Eventuel meddelelse eller eventuelt materiale, som du gør tilgængeligt for HIPRA via dette websted, denne e-mail eller lignende, er og vil blive anset for at være ikke-fortrolig, og HIPRA har ingen forpligtelser af nogen art med hensyn til sådanne oplysninger. Alle oplysninger, der modtages af HIPRA gennem sådanne kanaler, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle ideer, koncepter, knowhow eller teknikker er HIPRAs – eller eventuelt selskab, som HIPRA udpeger – ejendom og kan frit bruges uden kompensation af HIPRA eller ethvert af dets tilknyttede selskaber til ethvert formål overhovedet.

 

Generelle oplysninger

I overensstemmelse med gældende lovgivning, tilvejebringer vi hermed følgende oplysninger for dig:

HIPRA, S.A.

Skatte-identifikationsnummer (NIF): A-55189310

Avenida La Selva, 135 17170, Amer, Girona

Spanien

Tlf: +34.972.43.06.60

Websted: www.hipra.com

E-mail: hipra@hipra.com

 

Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og fritage HIPRA, dets ledere, direktører, medarbejdere, repræsentanter, leverandører og tredjeparter for og mod alle tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af din overtrædelse af disse brugsvilkår.