Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik

Nedenfor angiver vi de kriterier, der bruges af HIPRA vedrørende behandlingen af de personoplysninger, som du frivilligt vælger at tilvejebringe for os via dette websted:

Når du bruger dette websted eller disse applikationer og/eller kommunikerer elektronisk med HIPRA, kan hver brugers personoplysninger indsamles og behandles. Behandlingen af sådanne personoplysninger er underlagt denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

 

DATAANSVARLIG

Den dataansvarlige er HIPRA, S.A., med skatte-identifikationsnummer A-55189310, som har hjemsted på Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Spanien.

 

FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi ønsker at informere dig om, at vi bruger dine oplysninger til følgende formål: (i) til at administrere et eventuelt kommercielt og/eller kontraktmæssigt forhold til HIPRA, (ii) til at tilvejebringe oplysninger af interesse for dig i henhold til det givne samtykke eller HIPRAs legitime interesse (iii) til at bruge dine oplysninger som et kontaktpunkt for HIPRA, (iv) til at sende dig oplysninger i forbindelse med kurser eller begivenheder som en del af HIPRAs egne faglige aktiviteter, (v) til at svare på forespørgsler eller problemer, som du måtte indsende via webstedet eller andre applikationer og/eller (vi) til at overvåge sikkerheden af lægemidler, herunder til at detektere, vurdere og forebygge uønskede hændelser og indberette til sundhedsmyndighederne, samt eventuelle andre formål pålagt ved lov eller af myndighederne.

 

LEGITIMT GRUNDLAG

Legitimiteten af behandlingen er dit samtykke og/eller HIPRAs legitime interesse i at opretholde det forhold, der eksisterer til dig, som relevant. Personoplysninger kan også behandles med henblik på overholdelse af juridiske forpligtelser, såsom lægemiddelovervågning. HIPRA indsamler og behandler derfor dine oplysninger, så længe forholdet til dig fortsætter, og forudsat at du ikke tilbagekalder det samtykke, som du har givet til behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du informerer os om uønskede hændelser eller andre problemer relateret til sikkerheden eller kvaliteten af HIPRA-produkter, er vi juridisk forpligtede til at behandle din meddelelse og skal muligvis kontakte dig med henblik på afklaring. Efterfølgende er det muligt, at vi skal underrette de kompetente sundhedsmyndigheder om de problemer, der indberettes af dig. I forbindelse hermed sendes dine oplysninger under pseudonym. Med andre ord, ingen oplysninger sendes, der kan identificere dig direkte.

Dine personoplysninger opbevares, så længe det er strengt nødvendigt for at opnå de målsætninger, hvortil de blev indsamlet, medmindre gældende lovgivning kræver, at de opbevares i en længere periode, eller det er nødvendigt at opbevare dem i en længere periode i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5.1 i den generelle forordning om databeskyttelse.

 

MINDREÅRIGES BRUG

Dette websted er ikke beregnet til enkeltpersoner under 18 år, så mindreåriges personoplysninger behandles ikke bevidst. Hvis du er under 18 år eller juridisk set er mindreårig i henhold til lovgivningen i dit hjemland, skal du have tilladelse fra dine forældre eller din værge for at kunne bruge webstedet. Hvis vi bliver opmærksomme på personoplysninger om mindreårige under 18 år uden det påkrævede samtykke, sletter HIPRA dem omgående efter underretning eller anmodning om at gøre det.

Som en undtagelse, i tilfælde af indberetning af uønskede hændelser, og med henblik på overholdelse af forordningerne om lægemiddelovervågning, kan oplysninger om mindreårige under 18 år behandles, selv uden samtykke fra deres forældre eller værger.

 

DATAOVERFØRSEL

Som en koncern med en international tilstedeværelse, kan HIPRA kommunikere og udveksle brugeroplysninger med andre selskaber, der tilhører HIPRA-koncernen, der er anført på webstedet og udelukkende til de formål, der er angivet ovenfor. Under alle omstændigheder behandles sådanne oplysninger med det beskyttelsesniveau, der kræves i henhold til gældende forordninger.

HIPRA kan også overføre personoplysninger: (i) til ansatte tjenesteudbydere for at levere tjenester (f.eks.: webhosting, dataanalyse, tilvejebringelse af informationsteknologi og relateret infrastruktur, kundeservice, afsendelse af e-mails, revision og andre tjenester), (ii) til andre virksomheder, som vi samarbejder med i forbindelse med bestemte produkter eller tjenester, og (iii) for at overholde gældende love og anmodninger fra offentlige myndigheder.

 

AUTOMATISK DATAINDSAMLING

Visse oplysninger kan indsamles automatisk, mens du browser på webstedet. For flere oplysninger om de cookies, der bruges på webstedet, kan du tilgå vores cookiepolitik.

 

 

Brugere i EØS og Storbritannien:

GRÆNSEOVERSKRIDENDE DATAOVERFØRSLER

Oplysninger, der indsamles via webstedet, kan behandles i ethvert land, hvor HIPRA har faciliteter, tilknyttede selskaber eller tjenesteudbydere. Nogle af disse lande har muligvis ikke det samme beskyttelsesniveau som lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), så HIPRA vil sikre, at det træffer passende foranstaltninger for at beskytte personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivserklæring og som tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslove. I tilfælde af overførsler fra EØS til lande, der af Europa-Kommissionen ikke anses for passende, vil HIPRA træffe passende nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, herunder sikre, at modtageren er bundet af EU’s standardkontraktbestemmelser.

 

ARCO-RETTIGHEDER

Vi informerer dig om, at du i henhold til de vilkår, der er fastsat i gældende lovgivning, til enhver tid har ret til at udøve rettighederne til indsigt, berigtigelse eller annullering af dine oplysninger, samt til at anmode om, at behandlingen deraf begrænses, og også til helt at gøre indsigelse mod behandlingen deraf, anmode om deres portabilitet og til enhver tid tilbagekalde det givne samtykke.

Hvis du ønsker at udøve enhver af dine rettigheder, kan du gøre det ved at skrive til følgende adresse: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Spanien, eller til e-mailadressen privacy@hipra.com, uden at det berører din ret til også at kontakte den kompetente lokale eller nationale databeskyttelsesmyndighed.

Du forpligter dig til at indberette eventuelle ændringer eller modifikationer i de personoplysninger, som du har tilvejebragt. HIPRA er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade forårsaget af kommunikation af fejlagtige, unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger.