Gå til hovedindhold
HIPRA Diagnos

Diagnos-service

Hurtige og pålidelige laboratorieundersøgelser kombineret med rådgivning

Diagnos er en integreret support-ydelse til dyrlæger og består af hurtige og pålidelige laboratorieundersøgelser kombineret med rådgivningsservice. Disse laboratorieundersøgelser er et redskab til forebyggelse af de sygdomme, der kan have indvirkning på produktiviteten i besætningerne.

Resultater tilgængelig online

En fuldstændig rapport over resultater - udfærdiget i overensstemmelse med gældende retningslinjer for kvalitet og fortrolighed - leveres dernæst direkte fra laboratoriet til kunden. Derudover kan registrerede brugere af HIPRA Diagnos nemt se resultaterne af deres analyser online (via computer, iPad eller iPhone).

hipra diagnos

Det avancerede, automatiserede og computerstyrede system til brug for undersøgelser omfatter en LIMS-applikation (Laboratory Information Management System). Takket være dette system, og vore specialiserede medarbejderes grundige arbejde, kan HIPRA tilbyde en effektiv og integreret serviceydelse på meget kort tid.

Et undersøgelsesredskab til målrettet beslutningstagning

Anvendeligheden af de serviceydelser, som Diagnos tilbyder til klinisk praksis, bliver tydelig, når man kigger nærmere på deres udbredte anvendelse inden for forskellige dyrearter. “Startcheck” fra STARTVAC®, som anvender tørrede mælkeprøver gemt på FTA-kort, er en serviceydelse til påvisning af de bakterier, der er den primære årsag til mastitis hos kvæg. ”Startcheck” har været brugt i prævalensundersøgelser af smitsomme og miljømæssige bakterier i tankmælk i forskellige lande (se to eksempler her).

Andre serviceydelser som eksempelvis “Gumbocheck” fra HIPRAGUMBORO® og “Avianpneumocheck” fra HIPRAVIAR® hjælper til at træffe målrettede beslutninger vedrørende styring af vaccination mod smitsom bursitis og Swollen Head Syndrom hos fjerkræ.

Nyeste teknologi til afsløring af patogeners DNA

I tillæg til traditionelle bakteriologiske og serologiske analyser indeholder Diagnos nu også den nyeste teknologi inden for molekylær biologi til påvisning af patogeners DNA. Kombineret med et moderne webbaseret indberetningssystem gør disse serviceydelser det muligt for HIPRA at reagere hurtigt på dyrlægers diagnostiske behov.

Vi har vores egne diagnostiske centre

HIPRA ejer adskillige diagnostiske centre på tre forskellige kontinenter, hvilket betyder, at vi ikke behøver at outsource serviceydelser i modsætning til andre vaccineproducenter. På alle Diagnos-centre sker undersøgelse og opbevaring af prøver under overholdelse af god laboratoriepraksis.

Diagnos-serviceydelsen udtrykt i tal

Den tillid, der er skabt til Diagnos-service i løbet af de seneste 25 år, afspejles i det omfang, som denne ydelsen benyttes. Årligt foretages der ca. 525.000 serologiske analyser, 17.500 molekylære analyser og 5.100 mikrobiologiske analyser. Derudover tilbydes også andre specielle serviceydelser.

Unikke systemer til påvisning af sygdomme

Der er konstant fokus på innovation hos HIPRA. Derfor indarbejdes der i Diagnos hele tiden nye og unikke systemer til påvisning af sygdomme. Disse systemer er sammen med HIPRAs innovative vacciner drivkraften i forebyggelsen af smitsomme sygdomme, ligesom forebyggelse resulterer i en reduktion af de økonomiske tab.

Diagnos-header
HIPRAlink® Diagnos

Your digital tool for the diagnosis with HIPRA.