X

Oplysningerne på dette globale HIPRA-websted er ikke beregnet til målgrupper i alle lande.

Generelle, videnskabelige eller tekniske oplysninger om HIPRA-produkter eller -tjenester er ikke beregnet til kommerciel markedsføring.

For specifikke oplysninger om de produkter eller tjenester, der er tilgængelige i dit land, bedes du filtrere efter det tilsvarende land

nasym4
Vacciner
Kvæg

NASYM

Levende vaccine mod Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV), i suspension til injektion.