Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Header-DOGS.jpg

Σκύλοι

Εμβόλια
hipradog 7

Ζωντανό εμβόλιο κατά των λοιμώξεων από τον παρβοϊό των κυνοειδών, της νόσου του Carre, της ηπατίτιδας, της λαρυγγοτραχειίτιδας και της τραχειοβρογχίτιδας, σε λυοφιλοποιημένο δισκίο για ενέσιμη χρήση και αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της λεπτοσπείρωσης των κυνοειδών, σε ενέσιμο εναιώρημα

Εμβόλια
hipradog DHLP

Ζωντανό εμβόλιο κατά των λοιμώξεων από τον παρβοϊό των κυνοειδών, της νόσου του Carre, της ηπατίτιδας, της λαρυγγοτραχειίτιδας, σε λυοφιλοποιημένο δισκίο για ενέσιμη χρήση και αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της λεπτοσπείρωσης των κυνοειδών, σε ενέσιμο εναιώρημα

Εμβόλια
hipradog dp

Εμβόλιο με ζώντες μικροοργανισμούς κατά της νόσου του Carre, σε λυοφιλοποιημένο δισκίο για ενέσιμη χρήση και κατά των λοιμώξεων από τον παρβοϊό των κυνοειδών, σε ενέσιμο εναιώρημα

Εμβόλια
hipradog PV

Εμβόλιο με ζώντες μικροοργανισμούς κατά των λοιμώξεων από τον παρβοϊό των κυνοειδών, σε ενέσιμο εναιώρημα

HU
Χοίροι
Πουλερικά
Βοοειδή
Αιγοπρόβατα
Κουνέλια
Ψάρια
Σκύλοι

Το Πανεπιστήμιο της HIPRA προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας σε στρατηγικούς τομείς ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες.

διαγνωστικών κιτ
civtest_canis_leishmania_LR

Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση ειδικών αντισωμάτων κατά του Leishmania donovani infantum, με έμμεση ELISA.