Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
X

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον παγκόσμιο ιστότοπο της HIPRA δεν προορίζονται για το ευρύ κοινό σε όλες τις χώρες

Οι γενικές, οι επιστημονικές ή οι τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της HIPRA δεν προορίζονται για εμπορική προώθηση

Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται στη χώρα σας, φιλτράρετε κατά αντίστοιχη χώρα

Eravac Pets Rabbits
Εμβόλια
Κουνέλια

ERAVAC (κατοικίδια κουνέλια)

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά του παραλλαγμένου  στελέχους της αιμορραγικής νόσου (RHDV2), σε ενέσιμο γαλάκτωμα