Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
covid vaccine
COVID-19

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενημερώθηκε για την ύπαρξη αυτού του νέου ιού στις 31 Δεκεμβρίου 2019, όταν εντοπίστηκε έξαρση περιστατικών «ιικής πνευμονίας» στη Γουχάν (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας)1. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών αυξήθηκε ξαφνικά, με χιλιάδες νέα κρούσματα να διαγιγνώσκονται καθημερινά τον μήνα του Ιανουαρίου. Στις 30 Ιανουαρίου του 2020, η έξαρση της COVID-19 κηρύχθηκε από τον ΠΟΥ κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς σημασίας. Στις 11 Μαρτίου 2020, ο ΠΟΥ ανακήρυξε την κατάσταση της COVID-19 παγκόσμια πανδημία3.

Η πλειονότητα των μολυσμένων ατόμων παρουσίαζαν ήπια ή μέτρια αναπνευστική νόσο και ανέρρωναν χωρίς να χρειάζονται ειδική θεραπεία. Ωστόσο, μερικά άτομα παρουσίαζαν σοβαρή νόσο και χρειάζονταν ιατρική φροντίδα. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα – όπως καρδιαγγειακές νόσους, διαβήτη, χρόνιες αναπνευστικές νόσους ή καρκίνο – έχουν υψηλότερη πιθανότητα ανάπτυξης σοβαρής νόσου4

Η COVID-19 εξαπλώνεται όταν ένα μολυσμένο άτομα εκπνέει μικροσκοπικά αναπνευστικά σωματίδια και σταγονίδια που περιέχουν τον ιό. Αυτά τα αναπνευστικά σωματίδια και σταγονίδια μπορεί να εισπνευστούν από άλλα άτομα ή να «προσγειωθούν» στα μάτια, τη μύτη ή το στόμα τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιμολύνουν τις επιφάνειες που αγγίζουν άλλα άτομα. Κάθε άτομο που έχει μολυνθεί από COVID-19 μπορεί να μεταδώσει τη νόσο, ακόμη κι αν οι ίδιοι δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα5.

 

 Τα κύρια, βασικά προληπτικά μέτρα που τηρήθηκαν για τη διακοπή της εξάπλωσης του ιού ήταν τα εξής6:
 
•    Συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή με απολυμαντικό τζελ χεριών.
•    Χρήση μάσκας προσώπου, όταν δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί ασφαλής απόσταση.
•    Αποφυγή χώρων με συνωστισμό, εσωτερικών χώρων που δεν αερίζονται επαρκώς και εκτεταμένης επαφής με άλλα άτομα.
•    Αποφυγή αγγίγματος επιφανειών, ειδικά σε δημόσιους χώρους ή σε κέντρα υγειονομικής περίθαλψης.
•    Περιορισμός στο σπίτι, σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.
•    Τήρηση των τοπικών οδηγιών εμβολιασμού και συστάσεων.
 
Ginecologia Hospital HM

Δέσμευση της HIPRA σχετικά με την COVID-19

 

Η HIPRA, με περισσότερα 50 χρόνια εμπειρίας στην καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων μέσω της ανάπτυξης εμβολίων, είναι μια εταιρεία αφοσιωμένη στην υγεία, τους ανθρώπους, την κοινωνία και την πρόοδο. Για αυτόν τον λόγο, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια έκτακτη ανάγκη, η HIPRA επέλεξε από την αρχή να συνεισφέρει την τεχνογνωσία της στη μάχη κατά της πανδημίας με την ανάπτυξη ενός εμβολίου ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης κατά του SARS-COV-2 (Άδεια Κυκλοφορίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) στις 31 Μαρτίου 2023).. 

Questions and Answers about HIPRA's COVID-19 Vaccine

 

- What is BIMERVAX® and what is it used for? 

BIMERVAX® is the vaccine developed by HIPRA to prevent COVID-19 in adults over 16 years of age. The vaccine is authorized as a booster dose for those who have already been immunized at least 6 months after a previous mRNA COVID-19 vaccine. The vaccine is based on a recombinant protein. Specifically, the vaccine is based on the receptor binding domain (RBD) of the virus surface, which is added to an adjuvant that amplifies the body's immunogenic response. 

 

- How is it used? 

The COVID-19 HIPRA’s vaccine is given as an injection, usually in the muscle of the upper arm. It is given as a booster at least 6 months after a previous mRNA COVID-19 vaccine. For more information about using it, see the package leaflet or consult a healthcare professional. 

 

- How does it work? 

BIMERVAX® works by preparing the body to defend itself against COVID-19. The vaccine contains a protein produced in the laboratory that consists of part of the SARS-CoV-2 spike protein from the virus. It also contains an ‘adjuvant’, a substance to help strengthen the immune response to the vaccine. When a person is given the vaccine, their immune system will identify the combined protein as foreign and produce natural defenses — antibodies and T cells — against it. If, later on, the vaccinated person comes into contact with SARS-CoV-2, the immune system will recognize the spike protein on the virus and be prepared to attack it. The antibodies and immune cells can protect against COVID-19 by working together to kill the virus, prevent its entry into the body’s cells and destroy infected cells. 

 

- What benefits of BIMERVAX® have been shown in studies? 

The benefits of this vaccine were assessed in an immunobridging study, which compared the immune response induced by this new vaccine with that induced by the authorised mRNA vaccine Comirnaty, which targets the original (Wuhan) SARS-CoV-2 spike protein. The study involved 765 adults who had previously completed primary vaccination with 2 doses of Comirnaty and who were subsequently given a booster dose of either BIMERVAX® or Comirnaty. Although BIMERVAX® triggered the production of lower levels of antibodies against the original strain of SARS-CoV-2 than Comirnaty, it led to higher levels of antibodies against the Beta and Omicron variants and comparable levels against the Delta variant. Supportive data were provided from an ongoing study that included 36 adolescents aged 16 to 17 years old, with immune response data available for 11 of them. This study found that BIMERVAX® given as a booster produced an adequate immune response in these adolescents, with antibody production comparable to that seen in adults who received BIMERVAX®.

 

 - What are the risks associated with BIMERVAX®? 

The most common side effects (which may affect more than 1 in 10 people) are pain at the injection site, headache, tiredness and muscle pain. Lymphadenopathy (enlarged lymph nodes), diarrhoea, vomiting, nausea (feeling sick), fever, pain in the armpits and reddening, hardness or swelling at the injection site may affect less than 1 in 10 people. Other less frequent adverse effects may affect less than 1 in 100 people are listed in the SmPC. Allergic reactions may occur. As for all vaccines, BIMERVAX® should be given under close supervision with appropriate medical treatment available. 

 

- Why is BIMERVAX® authorized in the European Union?

 Based on data comparing the immune response triggered by BIMERVAX® with that triggered by an authorised mRNA COVID-19 vaccine, EMA concluded that BIMERVAX® is expected to be at least as effective as the comparator at restoring protection against COVID-19 in people aged 16 years and older. The safety profile of BIMERVAX® is comparable to that of other COVID-19 vaccines. The most common side effects seen with BIMERVAX® were usually mild to moderate and cleared within a few days after vaccination. EMA therefore decided that BIMERVAX®’s benefits are greater than its risks and that it can be recommended for authorisation in the EU. BIMERVAX® received a marketing authorisation valid throughout the EU on 30 March 2023. Further information on HIPRA’s COVID-19 vaccine can be found on the European Medicines Agency website: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/bimervax

Βιβλιογραφικές αναφορές:

 

1. World Health Organization. Basic information about COVID-19. [Internet] Διαθέσιμο στο: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 (Τελευταία επίσκεψη: 8 Μαρτίου 2023)

2. “Information for the public. Questions and Answers about the new COVID-19 Coronavirus[Internet]”. Διαθέσιμο στο: https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm (Τελευταία επίσκεψη: 8 Μαρτίου 2023)

3. Hu B, Guo H, Zhou P, Shi ZL. Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. Nat Rev Microbiol. 2021;19(3):141-154.

4. World Health Organization. Coronavirus. [Internet] Διαθέσιμο στο: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 (Τελευταία επίσκεψη: 8 Μαρτίου 2023)

5. Centres for Disease Control and Prevention. [Internet]. Διαθέσιμο στο: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html (Τελευταία επίσκεψη: Μάρτιος 2023)

6. World Health Organization. Questions and answers about the spread of COVID-19. [Internet] Διαθέσιμο στο:  https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted (Τελευταία επίσκεψη: Μάρτιος 2023)