Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
covid vaccine
COVID-19

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενημερώθηκε για την ύπαρξη αυτού του νέου ιού στις 31 Δεκεμβρίου 2019, όταν εντοπίστηκε έξαρση περιστατικών «ιικής πνευμονίας» στη Γουχάν (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας)1. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών αυξήθηκε ξαφνικά, με χιλιάδες νέα κρούσματα να διαγιγνώσκονται καθημερινά τον μήνα του Ιανουαρίου. Στις 30 Ιανουαρίου του 2020, η έξαρση της COVID-19 κηρύχθηκε από τον ΠΟΥ κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς σημασίας. Στις 11 Μαρτίου 2020, ο ΠΟΥ ανακήρυξε την κατάσταση της COVID-19 παγκόσμια πανδημία3.

Η πλειονότητα των μολυσμένων ατόμων παρουσίαζαν ήπια ή μέτρια αναπνευστική νόσο και ανέρρωναν χωρίς να χρειάζονται ειδική θεραπεία. Ωστόσο, μερικά άτομα παρουσίαζαν σοβαρή νόσο και χρειάζονταν ιατρική φροντίδα. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα – όπως καρδιαγγειακές νόσους, διαβήτη, χρόνιες αναπνευστικές νόσους ή καρκίνο – έχουν υψηλότερη πιθανότητα ανάπτυξης σοβαρής νόσου4

Η COVID-19 εξαπλώνεται όταν ένα μολυσμένο άτομα εκπνέει μικροσκοπικά αναπνευστικά σωματίδια και σταγονίδια που περιέχουν τον ιό. Αυτά τα αναπνευστικά σωματίδια και σταγονίδια μπορεί να εισπνευστούν από άλλα άτομα ή να «προσγειωθούν» στα μάτια, τη μύτη ή το στόμα τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιμολύνουν τις επιφάνειες που αγγίζουν άλλα άτομα. Κάθε άτομο που έχει μολυνθεί από COVID-19 μπορεί να μεταδώσει τη νόσο, ακόμη κι αν οι ίδιοι δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα5.

 

 Τα κύρια, βασικά προληπτικά μέτρα που τηρήθηκαν για τη διακοπή της εξάπλωσης του ιού ήταν τα εξής6:
 
•    Συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή με απολυμαντικό τζελ χεριών.
•    Χρήση μάσκας προσώπου, όταν δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί ασφαλής απόσταση.
•    Αποφυγή χώρων με συνωστισμό, εσωτερικών χώρων που δεν αερίζονται επαρκώς και εκτεταμένης επαφής με άλλα άτομα.
•    Αποφυγή αγγίγματος επιφανειών, ειδικά σε δημόσιους χώρους ή σε κέντρα υγειονομικής περίθαλψης.
•    Περιορισμός στο σπίτι, σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.
•    Τήρηση των τοπικών οδηγιών εμβολιασμού και συστάσεων.
 
Ginecologia Hospital HM

Δέσμευση της HIPRA σχετικά με την COVID-19

 

Η HIPRA, με περισσότερα 50 χρόνια εμπειρίας στην καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων μέσω της ανάπτυξης εμβολίων, είναι μια εταιρεία αφοσιωμένη στην υγεία, τους ανθρώπους, την κοινωνία και την πρόοδο. Για αυτόν τον λόγο, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια έκτακτη ανάγκη, η HIPRA επέλεξε από την αρχή να συνεισφέρει την τεχνογνωσία της στη μάχη κατά της πανδημίας με την ανάπτυξη ενός εμβολίου ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης κατά του SARS-COV-2 (Άδεια Κυκλοφορίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) στις 31 Μαρτίου 2023).. 

Για λοιπά ερωτήματα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Ιατρικής Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές:

 

1. World Health Organization. Basic information about COVID-19. [Internet] Διαθέσιμο στο: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 (Τελευταία επίσκεψη: 8 Μαρτίου 2023)

2. “Information for the public. Questions and Answers about the new COVID-19 Coronavirus[Internet]”. Διαθέσιμο στο: https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm (Τελευταία επίσκεψη: 8 Μαρτίου 2023)

3. Hu B, Guo H, Zhou P, Shi ZL. Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. Nat Rev Microbiol. 2021;19(3):141-154.

4. World Health Organization. Coronavirus. [Internet] Διαθέσιμο στο: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 (Τελευταία επίσκεψη: 8 Μαρτίου 2023)

5. Centres for Disease Control and Prevention. [Internet]. Διαθέσιμο στο: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html (Τελευταία επίσκεψη: Μάρτιος 2023)

6. World Health Organization. Questions and answers about the spread of COVID-19. [Internet] Διαθέσιμο στο:  https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted (Τελευταία επίσκεψη: Μάρτιος 2023)