Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
HU

Πανεπιστήμιο HIPRA

hipra university logo

Παρέχοντας στους κτηνιάτρους σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες

Το Πανεπιστήμιο της HIPRA είναι μία πρωτοβουλία Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) που προωθεί η HIPRA. Αφορά δραστηριότητες κατάρτισης στο πεδίο της πρόληψης των ασθενειών και απευθύνεται σε ιδιώτες κτηνιάτρους που εργάζονται στον τομέα των παραγωγικών ζώων.

Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της HIPRA έγινε με σκοπό την παροχή σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων σε στρατηγικούς τομείς ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εκπαιδευτικών μαθημάτων που μοιράζονται μία κοινή εικόνα και πληρούν υψηλά πρότυπα ποιότητας, καθώς και μέσω της προώθησης εσωτερικής τεχνογνωσίας και γνώσης.

 

Εστιάζοντας σε στρατηγικούς τομείς ενδιαφέροντος

Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου της HIPRA εστιάζουν σε στρατηγικούς τομείς ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες όπως: Η Λοιμώδης Ρινοτραχειΐτιδα των Βοοειδών (IBR), η Μαστίτιδα των Βοοειδών και η Κοκκιδίωση των Πουλερικών. Επίσης οργανώνονται σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια ή ιδρύματα.

 

Τα μαθήματα του Πανεπιστημίου της HIPRA φέρουν πιστοποίηση CPD

Ομοίως, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου της HIPRA έχουν πιστοποιηθεί από την Υπηρεσία Πιστοποίησης Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD), ένα κορυφαίο ανεξάρτητο ίδρυμα διαπίστευσης CPD, το οποίο, πέρα από τη διασφάλιση της ποιότητας, εγγυάται ότι οι επαγγελματίες θα κερδίσουν διδακτικές ώρες CPD από την παρακολούθησή των μαθημάτων.

Επομένως τα μαθήματα του Πανεπιστημίου της HIPRA αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους κτηνιάτρους ώστε αυτοί να αναπτύξουν και να διατηρήσουν τις γνώσεις τους και την αξία αναγνώρισης με εξαργυρώσιμα μόρια.

Covid
Θέλετε να μάθετε περισσότερα;