Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Smart vaccination poultry

Smart Vaccination για Πτηνά

Στα Πουλερικά, ο Έξυπνος Εμβολιασμός της HIPRA πραγματοποιείται με τα καινοτόμα εμβόλια GUMBOHATCH® και EVALON®, με την ιατρική συσκευή Hipraject® και Hipraspray® και την επαγγελματική κτηνιατρική εφαρμογή HIPRAlink®- :

Hipralink vaccination 2.0 web featured
HIPRAlink® Vaccination

Μία εφαρμογή που ανέπτυξε η HIPRA για τους επαγγελματίες κτηνιάτρους προκειμένου να παράσχει ιχνηλασιμότητα και σχετικές πληροφορίες στους εμβολιασμούς που πραγματοποιούνται για την Υγεία των Ζώων.