Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
hipralink

Smart vaccination στην Υγεία των Ζώων

Ο Έξυπνος Εμβολιασμός της HIPRA είναι μια επαναστατική ιδέα που συνδυάζει ένα έξυπνο εμβόλιο με τεχνολογία RFID στην ετικέτα, μία ιατρική συσκευή που διασφαλίζει την ακρίβεια και αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού και τον νέο κόσμο ψηφιακών λύσεων του HIPRAlink. Όλα αυτά τα στοιχεία αναπτύσσονται από τη HIPRA εντός της εταιρείας.

HIPRAlink vaccination
HIPRAlink® Vaccination

Μία εφαρμογή που ανέπτυξε η HIPRA για τους επαγγελματίες κτηνιάτρους προκειμένου να παράσχει ιχνηλασιμότητα και σχετικές πληροφορίες στους εμβολιασμούς που πραγματοποιούνται για την Υγεία των Ζώων.