Przejdź do treści
Sheep and Goats

Owce i kozy

HIPRA Diagnos
Świnie
Drób
Bydło
Owce i kozy
Króliki
Ryby

Uzyskaj dostęp do zaawansowanej usługi diagnostycznej zapewniającej maksymalny komfort i niezawodność

Hiprastats for small ruminants
Owce i kozy

An innovative service based on data analysis that facilitates decision-making in small ruminants.

Szczepionki
inmeva-vaccine

Szczepionka inaktywowana przeciw bakteriom Chlamydia abortus i Salmonella abortusovis u owiec, w zawiesinie do wstrzykiwań.

Szczepionki
VIMCO

Inaktywowana szczepionka przeciwko zapaleniu gruczołu mlekowego u kóz i owiec, w postaci emulsji do wstrzykiwań

hiprastats
Świnie
Drób
Bydło
Owce i kozy
Ryby

HIPRA Stats to usługa analizy danych dla firm produkcyjnych zwierząt.

Header-HIPRA-UNIVERSITY
Świnie
Drób
Bydło
Owce i kozy
Króliki
Ryby
Psy

HIPRA University oferuje wysokiej jakości programy szkoleniowe w strategicznych obszarach pozostających w sferze zainteresowania profesjonalistów

Szczepionki
TOXIPRA PLUS

Inaktywowana szczepionka przeciwko enterotoksemii, tężcowi i szelestnicy w postaci zawiesiny do wstrzykiwań

Szczepionki
TOXIPRA® S7

Inaktywowana szczepionka przeciwko enterotoksemii, zespołowi nagłej śmierci, szelestnicy i zakażeniu wywołanemu przez Clostridium novyi, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań

Szczepionki
Footguard

Inaktywowana szczepionka przeciwko zanokcicy owiec, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań