Header-SWINE

Świnie

Szczepionki
MHYOSPHERE

Pierwsza śródskórna szczepionka bezigłowa przeciw Mycoplasma hiyopneumoniae i PCV2, wszystko w jednym, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań

Szczepionki
UNISTRAIN

Żywa szczepionka przeciwko zespołowi rozrodczo-oddechowemu świń (PRRS), w postaci liofilizowanej tabletki do wstrzykiwań

HIPRA Diagnos
Świnie
Drób
Bydło
Owce i kozy
Króliki
Ryby

Access an advanced diagnostic service with maximum comfort and reliability

Smart vaccination swine
Świnie

In Swine, the HIPRA SMART VACCINATION is spearheaded by our innovative MHYOSPHERE® PCV ID and UNISTRAIN® PRRS vaccines, the needle-free intradermal device Hipradermic® and the professional veterinary app HIPRAlink® Vaccination.

Szczepionki
VEPURED

Oczyszczona, rekombinowana werotoksyna 2e w postaci zawiesiny do wstrzykiwań, stosowana przeciw chorobie obrzękowej

Szczepionki
SUISENG

Inaktywowana szczepionka przeciwko zakażeniu colibacillosis u prosiąt i zakażeniom Clostridium u świń, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań

Szczepionki
SUISENG COLI C

Inaktywowana szczepionka przeciwko kolibakteriozie i zakażeniom Clostridium perfringens typ C u nowonarodzonych prosiąt oraz Clostridium novyi u świń, w zawiesinie do wstrzykiwań

Swine1
Świnie

An innovative service based on data analysis that facilitates decision-making in Swine

Szczepionki
SUISENG DIFF A

Inaktywowana szczepionka przeciwko Clostridioides difficileClostridium perfringens typu A u świń w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.