Przejdź do treści
HIPRA Diagnos

HIPRA Diagnos

Szybkie i wiarygodne badania laboratoryjne w połączeniu z konsultacjami

HIPRA Diagnos to kompleksowa usługa wsparcia dla weterynarzy terenowych, zapewniająca szybkie i rzetelne badania laboratoryjne, w połączeniu z szybkimi konsultacjami. Ma zapobiegać chorobom zakaźnym, które mają największy wpływ na produkcję zwierzęcą.

 

Wyniki dostępne online

Kompletny raport z wynikami, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi jakości i poufności, jest następnie dostarczany bezpośrednio z laboratorium do klienta. Ponadto zarejestrowani użytkownicy usługi HIPRA Diagnos mogą w wygodny sposób przeglądać wyniki swoich analiz online (za pomocą komputera, iPada lub iPhone’a).

hipra diagnos

Zaawansowany zautomatyzowany i sterowany komputerowo system procesów testowych obejmuje aplikację LIMS (Laboratory Information Management System). Dzięki systemowi i dokładnej pracy naszego wyspecjalizowanego personelu, HIPRA oferuje skuteczną i kompleksową obsługę w możliwie jak najkrótszym czasie.

 

Narzędzie badawcze pomagające w podejmowaniu decyzji

Przydatność usług oferowanych przez Diagnos w praktyce klinicznej staje się jasna, gdy przyjrzymy się jej szerokiemu zastosowaniu w różnych sektorach zdrowia zwierząt. Na przykład „Uddercheck” przeprowadzany za pomocą STARTVAC® i UBAC® jest usługą mającą na celu wykrycie przez PCR głównych środowiskowych i zakaźnych bakterii wywołujących zapalenie sutka u bydła, z wykorzystaniem mleka ze zbiornika zbiorczego oraz puli pojedynczych próbek zachowanych na karcie FTA.

Inne usługi, takie jak „Gumbocheck” firmy HIPRAGUMBORO ® i „Avianpneumocheck” firmy HIPRAVIAR ® pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących kontroli poprzez szczepienie przeciw zakaźnemu zapaleniu kaletki i obrzęku głowy u drobiu.

 

Najnowsza technologia wykrywania patogennego kwasu nukleinowego

Oprócz tradycyjnych analiz bakteriologicznych i serologicznych, HIPRA Diagnos włączyło niedawno najnowszą technologię biologii molekularnej do wykrywania patogenowego kwasu nukleinowego. Usługi te, wraz z nowoczesnym internetowym systemem zgłaszania, umożliwiają HIPRA szybkie reagowanie na potrzeby diagnostyczne weterynarzy.

 

Własne ośrodki diagnostyczne

HIPRA posiada kilka ośrodków diagnostycznych zlokalizowanych na trzech różnych kontynentach, co pozwala uniknąć konieczności zlecania wykonania usług na zewnątrz. We wszystkich ośrodkach Diagnos próbki są badane i przechowywane przez cały okres ich życia zgodnie z dobrymi praktykami laboratoryjnymi.

 

Usługa HIPRA Diagnos w liczbach

Zaufanie pozyskane dzięki usłudze HIPRA w ciągu ostatnich 25 lat znajduje odzwierciedlenie w wykorzystaniu tej usługi: przekłada się między innymi na około 525 000 analiz serologicznych, 17 500 analiz molekularnych i 5 100 analiz mikrobiologicznych rocznie, a także inne usługi specjalne.

 

Unikalne systemy wykrywania chorób

Innowacje są zawsze obecne w HIPRA. W związku z tym nasza usługa Diagnos nieustannie wykorzystuje nowe i unikalne systemy wykrywania chorób, które wraz ze szczepionkami HIPRA wspierają zapobieganie chorobom zakaźnym, co z kolei zmniejsza straty ekonomiczne.

Diagnos-header
HIPRAlink® Diagnos

Cyfrowe narzędzie służące do diagnozowania usługą HIPRA.