Nhảy đến nội dung
planet
Building Immunity for a Healthier World
Một sức khỏe

 

HIPRA cam kết cung cấp các giải pháp góp phần cải thiện sức khỏe toàn cầu cho cả con người và động vật.

Tham chiếu trong phòng ngừa

 

Hơn 50 năm tập trung vào nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa các loại vắc-xin có tính đổi mới cao.

Bí quyết độc đáo

 

HIPRA có một mô hình duy nhất để kiểm soát tất cả các giai đoạn tạo ra vắc xin, đó là nghiên cứu, sản xuất và tiếp thị.

HIPRA Around the world
HIPRA trên khắp thế giới

HIPRA có sự hiện diện quốc tế mạnh mẽ với đội ngũ tiếp thị và bán hàng phân bố tại hơn 40 công ty con trên toàn thế giới, đảm bảo hơn 100 quốc gia có thể được hưởng lợi từ các sản phẩm.

HIPRA People
#HIPRApeople

Một đội ngũ gồm hơn 2.400 nhân viên, đa văn hóa và ngành nghề, theo các giá trị như nhau, cùng làm việc để đưa ra các giải pháp tốt nhất.  

HIPRA Health Committed
Cam kết vì sức khỏe

Với tất cả sự tâm huyết, kiến thức và tài năng, HIPRA cam kết tiếp tục đổi mới trong các giải pháp có tác động tích cực đến sức khỏe toàn cầu.