Nhảy đến nội dung

Điều khoản Sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web HIPRA. Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Vui lòng đọc kỹ và kiểm tra Điều kiện Sử dụng này trước khi sử dụng hoặc truy cập trang web này. Bằng việc sử dụng hoặc truy cập trang web này, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều kiện Sử dụng sau đây. Nếu bạn không đồng ý với Điều kiện Sử dụng này, bạn không thể sử dụng cũng như truy cập trang web.

 

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG:

HIPRA, S.A. (sau đây gọi là HIPRA) là một công ty Tây Ban Nha, được đăng ký tại Cơ quan Đăng ký Thương mại Girona và có địa chỉ tại Avenida La Selva, núm. 135, 17170, Amer (Girona), Tây Ban Nha (Điện thoại: +34 972 43 06 60). HIPRA là chủ sở hữu độc quyền của trang web này; trừ khi có quy định rõ ràng khác, quyền sở hữu tất cả các quyền tài sản trí tuệ đối với nội dung trang web thuộc về HIPRA.

 

Thông tin

Một số thông tin hoặc dịch vụ trên trang web chỉ dành riêng cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, dù là sức khỏe con người hay sức khỏe động vật. Nếu bạn không thuộc nhóm này, chúng tôi đề nghị bạn không truy cập các nội dung này. Chúng tôi đã phát triển các nôi dung cụ thể thích hợp để tất cả mọi người đều có thể truy cập.

Thông tin trên trang web này phải được coi là thông tin chung được cung cấp chỉ nhằm mục đích đưa ra hướng dẫn. Thông tin này không được coi là quy định kê đơn nghiêm ngặt, vì một số chi tiết có thể khác nhau giữa các quốc gia tùy thuộc vào quy định của pháp luật địa phương (để tìm hiểu các quy định chính xác ở quốc gia của bạn, vui lòng liên hệ với văn phòng HIPRA gần nhất). Bạn không nên sử dụng thông tin có trong trang web này để phục vụ mục đích chẩn đoán. Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe khác để nhận được tư vấn y tế hoặc thông tin về chẩn đoán và điều trị. Không thể so sánh thông tin được cung cấp trên trang web này, đề cập cụ thể đến sức khỏe con người hoặc động vật và các sản phẩm HIPRA, với lời khuyên của nhân viên chăm sóc sức khỏe vốn được dựa trên phân tích cá nhân cho từng trường hợp. Do đó, HIPRA từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với việc giải thích hoặc sử dụng thông tin này bởi người dùng hoặc đối với các quyết định có thể được đưa ra dựa trên thông tin này.

Mục đích của HIPRA là cung cấp thông tin cập nhật, đúng sự thật, chính xác và hoàn chỉnh trên trang web này mọi lúc. Tuy nhiên, thông tin trên trang web này có thể không chính xác về mặt chuyên môn, chứa lỗi đánh máy hoặc có thể không cập nhật. HIPRA không chịu trách nhiệm về tính phù hợp của thông tin được cung cấp trên trang web này. Trong mọi trường hợp, HIPRA sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do tổn thất phát sinh từ việc xem, sử dụng phần mềm, tài liệu, thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

Trang này hiển thị danh mục các sản phẩm hiện tại hoặc sẽ được phát triển của HIPRA trên toàn thế giới, không phải sản phẩm nào cũng đều có sẵn ở mọi địa điểm. Một số sản phẩm được hiển thị trên trang web này có thể bị hạn chế sử dụng hoặc phân phối hoặc có thể không khả dụng ở một số quốc gia. Để tìm hiểu các sản phẩm được cung cấp tại quốc gia của bạn, vui lòng liên hệ với văn phòng HIPRA gần nhất.

 

Sở hữu Trí tuệ

Toàn bộ nội dung của trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn: nhãn hiệu, thương hiệu, logo và biểu tượng đặc biệt dưới hình thức bất kỳ, bản quyền, cơ sở dữ liệu, hình ảnh, bản vẽ, đồ họa, văn bản, tệp âm thanh và video, phần mềm, phối màu, v.v.) thuộc về HIPRA hoặc tác giả nội dung và được bảo vệ bởi các quy định của quốc gia và quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ, cùng với các quyền khác. Người dùng không được cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào để khai thác tất cả hoặc một phần của trang web này hoặc bất kỳ yếu tố hoặc nội dung nào được tích hợp vào trang web.

Do đó, người dùng hoặc các bên thứ ba không được phép thực hiện bất kỳ thao tác nào (sửa đổi, sao chép, thay đổi, tái tạo, truyền tải, điều chỉnh, biên dịch, v.v.) đối với các chi tiết hoặc nội dung của trang web này, dù toàn bộ hay một phần, mà không có sự cho phép rõ ràng từ HIPRA.

 

Bảo vệ dữ liệu

Trên trang web này, HIPRA có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn thông qua các quy trình đăng ký hoặc các biện pháp khác. Các tiêu chí được HIPRA áp dụng liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và được công ty tự nguyện cung cấp thông qua trang web này, được trình bày trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

 

Trang web của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web khác được duy trì bởi các bên thứ ba mà HIPRA không có quyền kiểm soát. Các liên kết này chỉ được đưa vào nhằm mục đích tạo thuận tiện cho việc tư vấn. Tương tự, trang web này có thể được truy cập từ các liên kết của các bên thứ ba mà HIPRA không có quyền kiểm soát. HIPRA không đảm bảo hoặc đưa ra tuyên bố về việc thông tin trên các trang web này có đầy đủ, chính xác, cập nhật hoặc hoàn chỉnh hay không và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ các trang web này.

 

Sửa đổi

HIPRA theo đây bảo lưu quyền sửa đổi hoặc chỉnh sửa nội dung của trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, và/hoặc làm gián đoạn hoặc tạm dừng toàn bộ hoặc một phần các tính năng của trang web. Trong mọi trường hợp, HIPRA sẽ không chịu trách nhiệm về hệ quả của việc sửa đổi, gián đoạn hoặc ngừng hoạt động này.

 

Luật pháp hiện hành và khu vực pháp lý

Các điều kiện này phải tuân theo luật pháp Tây Ban Nha. Phán quyết về bất kỳ tranh cãi hoặc khác biệt nào liên quan đến trang web này sẽ chỉ được giải quyết tại các tòa án của Girona (Tây Ban Nha).

 

Hiệu lực từng phần

Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này bị tuyên bố là bất hợp pháp hoặc vô hiệu, điều khoản này sẽ bị bỏ qua mà không ảnh hưởng đến việc tuân thủ các điều khoản còn lại.

 

Thông tin không bảo mật

Bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào từ bạn mà HIPRA có thể truy cập thông qua trang web này, email hoặc thông tin tương tự, là và sẽ được coi là thông tin không bảo mật và HIPRA sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với thông tin đó. Tất cả thông tin mà HIPRA nhận được thông qua các kênh đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật đều là tài sản của HIPRA - hoặc công ty được HIPRA chỉ định - và có thể được tự do sử dụng mà không cần HIPRA hoặc các công ty liên kết của HIPRA phải thanh toán thù lao cho bất kỳ mục đích nào.

 

Thông tin chung

Theo luật hiện hành, chúng tôi cung cấp cho bạn các thông chi tiết sau đây:

HIPRA, S.A.

Mã số thuế (NIF): A-55189310

Avenida La Selva, 135 17170, Amer, Girona

Tây Ban Nha

Điện thoại: +34.972.43.06.60

Trang web: www.hipra.com

Email: hipra@hipra.com

 

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho HIPRA, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp và bên thứ ba không phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các tổn thất, phí, thiệt hại và chi phí bao gồm phí luật sư hợp lý, do việc bạn vi phạm Điều khoản Sử dụng này.