Nhảy đến nội dung
HIPRA
Nghề nghiệp

Tham gia cùng chúng tôi và chung tay giúp tăng cường khả năng miễn dịch vì một thế giới khỏe mạnh hơn

 

Chúng tôi là một công ty dược phẩm công nghệ sinh học tập trung vào công tác chẩn đoán và phòng bệnh con người và động vật. Chúng tôi cung cấp nhiều loại vắc-xin có tính cải tiến cao, dịch vụ chẩn đoán tiên tiến, cùng các thiết bị y tế và dịch vụ truy xuất nguồn gốc. 

Thành công cũng như năng lực cạnh tranh của chúng tôi trên thị trường trong tương lai có liên quan chặt chẽ đến tài năng, động lực và hiệu quả làm việc của lực lượng lao động. Vì lý do đó, chúng tôi cam kết hỗ trợ đội ngũ nhân viên để mọi nhân viên có thể phát huy hết tiềm năng của mình.