Nhảy đến nội dung

Chúng tôi đã phát triển để trở nên mạnh mẽ hơn

Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê
Thỏ
Chó
Doanh nghiệp

Với bề dày lịch sử phát triển hơn 50 năm, tại HIPRA, chúng tôi luôn sẵn sàng đương đầu với những thay đổi. Chúng tôi đã thích nghi với những thay đổi về xã hội và công nghệ, và khát vọng đổi mới đã giúp chúng tôi trở thành một đối tác uy tín trong công tác phòng ngừa.

Nhờ kinh nghiệm tích lũy được qua nhiều năm và nhờ hoạt động sâu rộng trong lĩnh vực sức khỏe động vật, tại HIPRA, chúng tôi đã phát triển để trở nên mạnh mẽ hơn, để xây dựng khả năng miễn dịch vì một thế giới khỏe mạnh hơn.

Tại HIPRA, chúng tôi đã có thêm một bước tiến mới khi kết hợp bộ phận Sức khỏe Con người, cùng với Bộ phận Thú y, giúp chúng tôi có thể khám phá những chân trời mới. Để làm như vậy, chúng tôi đã phát triển một thương hiệu mới duy nhất, với tầm nhìn hướng tới tương lai.
 

Building immunity for a healthier world

Tuyên bố mới của HIPRA, “Building immunity for a healthier world”, thể hiện lý do cho sự tồn tại và hoạt động của chúng tôi: không ngừng đổi mới vì mục đích tạo ra các giải pháp cải thiện sức khỏe cho con người và động vật.

Sự phát triển này trở nên khả thi là nhờ có đội ngũ nhân viên của HIPRA, những con người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, đầy tài năng và nhiệt huyết, cùng nhau làm việc mỗi ngày để phát triển các giải pháp tốt nhất cho tất cả các khách hàng trên toàn thế giới.

 

 

Với bề dày lịch sử phát triển hơn 50 năm, tại HIPRA, chúng tôi luôn sẵn sàng đương đầu với những thay đổi. Chúng tôi đã thích nghi với những thay đổi về xã hội và công nghệ, và khát vọng đổi mới đã giúp chúng tôi trở thành một đối tác uy tín trong công tác phòng ngừa.

Nhờ kinh nghiệm tích lũy được qua nhiều năm và nhờ hoạt động sâu rộng trong lĩnh vực sức khỏe động vật, tại HIPRA, chúng tôi đã phát triển để trở nên mạnh mẽ hơn, để xây dựng khả năng miễn dịch vì một thế giới khỏe mạnh hơn.

Tại HIPRA, chúng tôi đã có thêm một bước tiến mới khi kết hợp bộ phận Sức khỏe Con người, cùng với Bộ phận Thú y, giúp chúng tôi có thể khám phá những chân trời mới. Để làm như vậy, chúng tôi đã phát triển một thương hiệu mới duy nhất, với tầm nhìn hướng tới tương lai.
 

Building immunity for a healthier world

Tuyên bố mới của HIPRA, “Building immunity for a healthier world”, thể hiện lý do cho sự tồn tại và hoạt động của chúng tôi: không ngừng đổi mới vì mục đích tạo ra các giải pháp cải thiện sức khỏe cho con người và động vật.

Sự phát triển này trở nên khả thi là nhờ có đội ngũ nhân viên của HIPRA, những con người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, đầy tài năng và nhiệt huyết, cùng nhau làm việc mỗi ngày để phát triển các giải pháp tốt nhất cho tất cả các khách hàng trên toàn thế giới.

 

Với bề dày lịch sử phát triển hơn 50 năm, tại HIPRA, chúng tôi luôn sẵn sàng đương đầu với những thay đổi. Chúng tôi đã thích nghi với những thay đổi về xã hội và công nghệ, và khát vọng đổi mới đã giúp chúng tôi trở thành một đối tác uy tín trong công tác phòng ngừa.

Nhờ kinh nghiệm tích lũy được qua nhiều năm và nhờ hoạt động sâu rộng trong lĩnh vực sức khỏe động vật, tại HIPRA, chúng tôi đã phát triển để trở nên mạnh mẽ hơn, để xây dựng khả năng miễn dịch vì một thế giới khỏe mạnh hơn.

Tại HIPRA, chúng tôi đã có thêm một bước tiến mới khi kết hợp bộ phận Sức khỏe Con người, cùng với Bộ phận Thú y, giúp chúng tôi có thể khám phá những chân trời mới. Để làm như vậy, chúng tôi đã phát triển một thương hiệu mới duy nhất, với tầm nhìn hướng tới tương lai.
 

Building immunity for a healthier world

Tuyên bố mới của HIPRA, “Building immunity for a healthier world”, thể hiện lý do cho sự tồn tại và hoạt động của chúng tôi: không ngừng đổi mới vì mục đích tạo ra các giải pháp cải thiện sức khỏe cho con người và động vật.

Sự phát triển này trở nên khả thi là nhờ có đội ngũ nhân viên của HIPRA, những con người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, đầy tài năng và nhiệt huyết, cùng nhau làm việc mỗi ngày để phát triển các giải pháp tốt nhất cho tất cả các khách hàng trên toàn thế giới.