Nhảy đến nội dung
X

Thông tin trên trang web HIPRA toàn cầu này không dành cho độc giả ở tất cả các quốc gia.

Thông tin chung, khoa học hoặc kỹ thuật về các sản phẩm hoặc dịch vụ của HIPRA không nhằm mục đích quảng bá thương mại.

Để biết thông tin cụ thể về các sản phẩm hoặc dịch vụ có ở quốc gia của quý vị, vui lòng lọc theo quốc gia tương ứng

civtest_canis_leishmania_LR
Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán
Chó

CIVTEST® CANIS LEISHMANIA

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống Leishmania donovani infantum, bằng ELISA gián tiếp.