Nhảy đến nội dung
X

Thông tin trên trang web HIPRA toàn cầu này không dành cho độc giả ở tất cả các quốc gia.

Thông tin chung, khoa học hoặc kỹ thuật về các sản phẩm hoặc dịch vụ của HIPRA không nhằm mục đích quảng bá thương mại.

Để biết thông tin cụ thể về các sản phẩm hoặc dịch vụ có ở quốc gia của quý vị, vui lòng lọc theo quốc gia tương ứng

Vắc-xin
Gia cầm

EVANOVO®

Vắc xin giảm độc lực phòng bệnh cầu trùng ở gà nuôi lấy thịt được phát triển đặc biệt để tiêm vào trứng.

* Dự án này đã nhận được hỗ trợ tài chính từ Trung tâm Phát triển Công nghệ Công nghiệp Tây Ban Nha (Spanish Centre for the Development of Industrial Technology, CDTI)