collaboration entities
Hợp tác với các tổ chức

Tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị, các chính sáchvăn hóa doanh nghiệp của HIPRA được lấy cảm hứng từ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua sự đóng góp tích cực và vững chắc vào việc liên tục cải thiện xã hội, kinh tế và môi trường cả trong nội bộ HIPRA và trong cộng đồng.

 

HIPRA ủng hộ Tuyên ngôn về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc và đảm bảo tuân thủ thông qua các thỏa thuận với các tổ chức quốc tế và địa phương có chung mục tiêu.

 

Công ty hợp tác trong các dự án từ các tổ chức có phạm vi hoạt động khác nhau, ví dụ, để bảo vệ các thuyền nhân đến châu Âu nhằm chạy trốn khỏi chiến tranh hoặc đói nghèo; để gây quỹ cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư hoặc nghiên cứu về căn bệnh này; hỗ trợ trẻ em dễ bị tổn thương; đồng hành với những người có nguy cơ nghèo đói và bị xã hội loại trừ. Pro-Activa Open Arms, Quỹ Oncolliga, Quỹ Nghiên cứu Sant Joan de Déu, Quỹ Save the Children và Caritas Diocesana là các tổ chức trong số đó.

 

HIPRA cũng đóng góp vào các chương trình địa phương của các hiệp hội văn hóa và thể thao.