X

Thông tin trên trang web HIPRA toàn cầu này không dành cho độc giả ở tất cả các quốc gia.

Thông tin chung, khoa học hoặc kỹ thuật về các sản phẩm hoặc dịch vụ của HIPRA không nhằm mục đích quảng bá thương mại.

Để biết thông tin cụ thể về các sản phẩm hoặc dịch vụ có ở quốc gia của quý vị, vui lòng lọc theo quốc gia tương ứng

HIPRAVIAR-TRT4
Vắc-xin
Gia cầm

HIPRAVIAR® TRT4

Văc-xin bất hoạt chống hội chứng sưng phù đầu ở gà hậu bị, bệnh gà rù, bệnh viêm phế quản truyền nhiễm và bệnh Gumboro, trong nhũ dịch tiêm.