Nhảy đến nội dung
X

Thông tin trên trang web HIPRA toàn cầu này không dành cho độc giả ở tất cả các quốc gia.

Thông tin chung, khoa học hoặc kỹ thuật về các sản phẩm hoặc dịch vụ của HIPRA không nhằm mục đích quảng bá thương mại.

Để biết thông tin cụ thể về các sản phẩm hoặc dịch vụ có ở quốc gia của quý vị, vui lòng lọc theo quốc gia tương ứng

ICTHIOVAC VNN
Vắc-xin

ICTHIOVAC® VNN

Vắc-xin bất hoạt phòng ngừa bệnh hoại tử thần kinh (VNN) ở cá vược, dưới dạng nhũ tương tiêm

  This project has been cofunded by the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF).