Nhảy đến nội dung
discover hipra
Khám phá HIPRA

Xây dựng Khả năng Miễn dịch vì Một Thế giới Khỏe mạnh Hơn

HIPRA là một công ty dược phẩm công nghệ sinh học tập trung vào việc phòng bệnh con người và động vật, với nhiều loại vắc-xin có tính cải tiến cao và dịch vụ chẩn đoán tiên tiến.

Một công ty làm việc với những tiến bộ công nghệ mới nhất để tạo ra các giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện sức khỏe cho thế giới.

Các dự án nghiên cứu và phát triển là cơ sở của kiến thức. HIPRA có hơn 50 năm kinh nghiệm chuyên môn về nghiên cứu và phát triển các loại vắc-xin khác nhau. Với mô hình tổ chức độc đáo, HIPRA kiểm soát tất cả các quy trình của chuỗi giá trị, tạo ra bí quyết riêng và trở thành đối tượng tham khảo trong nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa sinh học.

HIPRA có sự hiện diện vững chắc trên trường quốc tế, các chi nhánh thương mại và mạng lưới phân phối toàn cầu, cho phép các sản phẩm tiếp cận với khách hàng ở hơn 100 quốc gia, phủ khắp 5 châu lục.

HIPRA About Us

Xuất sắc, lạc quan và không tuân theo lề thói.

Các giá trị là cốt lõi của công ty và là động lực để đạt được các mục tiêu chung. Chúng liên kết một đội ngũ tuyệt vời, đa văn hóa và với những nhân tài khác nhau.

 

XUẤT SẮC như dấu ấn của chúng tôi

LẠC QUAN như cách tồn tại của chúng tôi

KHÔNG THEO LỀ THÓI là bản chất

HIPRA qua các số liệu
2000 employees around the world

Nhân viên

40 HIPRA operating and distribution subsidiaries

Công ty con vận hành và phân phối

100 countries where HIPRA is present

Quốc gia hoạt động

6 HIPRA production plants

Nhà máy sản xuất

3 HIPRA R&D centers

Trung tâm nghiên cứu và phát triển

11 diagnostic centers

Trung tâm chẩn đoán

Báo cáo Phi Tài chính

Để tuân thủ Luật 11/2018 ngày 28/12, HIPRA phát hành Báo cáo Thông tin Phi Tài chính kèm trong Báo cáo Quản lý Hợp nhất hàng năm của chúng tôi:

HIPRA building
Báo cáo năm 2022
PDF
Báo cáo năm 2021
PDF
Báo cáo năm 2020
PDF
Báo cáo năm 2019
PDF
Báo cáo năm 2018
PDF