Nhảy đến nội dung
X

Thông tin trên trang web HIPRA toàn cầu này không dành cho độc giả ở tất cả các quốc gia.

Thông tin chung, khoa học hoặc kỹ thuật về các sản phẩm hoặc dịch vụ của HIPRA không nhằm mục đích quảng bá thương mại.

Để biết thông tin cụ thể về các sản phẩm hoặc dịch vụ có ở quốc gia của quý vị, vui lòng lọc theo quốc gia tương ứng

UBAC new packaging
Vắc-xin
Gia súc

UBAC®

Vắc-xin tiểu đơn vị phòng bệnh viêm vú do vi khuẩn Streptococcus uberis gây ra, dạng nhũ tương tiêm.

* This project has received financial support from the CDTI (Spanish Centre for the Development of Industrial Technology).