Nhảy đến nội dung
X

Thông tin trên trang web HIPRA toàn cầu này không dành cho độc giả ở tất cả các quốc gia.

Thông tin chung, khoa học hoặc kỹ thuật về các sản phẩm hoặc dịch vụ của HIPRA không nhằm mục đích quảng bá thương mại.

Để biết thông tin cụ thể về các sản phẩm hoặc dịch vụ có ở quốc gia của quý vị, vui lòng lọc theo quốc gia tương ứng

Yurvac RHD
Vắc-xin
Thỏ

YURVAC® RHD

Vắc-xin tái tổ hợp chống bệnh xuất huyết ở thỏ (RHD) do các chủng cổ điển (RHDV) và biến thể (RHDV2) gây ra, bao gồm cả các chủng có độc lực cao, dùng để tiêm dưới dạng nhũ tương