ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
planet
Building Immunity for a Healthier World

สุขภาพหนึ่งเดียว

HIPRA มุ่งมั่นในการมอบโซลูชันที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาสุขภาพของโลก ทั้งในมนุษย์และสัตว์

ข้อมูลอ้างอิงในด้านการป้องกัน

มุ่งมั่นในการวิจัย การผลิต และการจำหน่ายวัคซีนนวัตกรรมสูงมากกว่า 50 ปี

วิธีการที่เป็นเอกลักษณ์

HIPRA เป็นโมเดลเดี่ยวที่ควบคุมระยะการผลิตวัคซีนทั้งหมด: การวิจัย การผลิต และการตลาด

HIPRA Around the world
HIPRA ทั่วโลก

HIPRA มีที่ตั้งระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งที่มีทีมการตลาดและการขายกระจายอยู่มากกว่า 40 บริษัทสาขาทั่วโลก ซึ่งทำให้แน่ใจว่ามีประเทศต่าง ๆ มากกว่า 100 ประเทศที่สามารถได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์

HIPRA People
#HIPRApeople

ทีมที่มีสมาชิกมากกว่า 2,400 คน มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม หลากหลายสาขาวิชา ที่อยู่ภายใต้ค่านิยมเดียวกัน ทำงานเพื่อนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุด  

HIPRA Health Committed
มุ่งมั่นเพื่อสุขภาพ

HIPRA ใช้ความกระตือรือร้น ความรู้ และบุคลากรทั้งหมด มุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมในโซลูชันต่าง ๆ ที่มีผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพของโลกอย่างต่อเนื่อง