ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
HIPRA
อาชีพ

ร่วมงานกับเราและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโลกที่แข็งแรงขึ้น 

 

เราเป็นบริษัทเภสัชกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งเน้นการป้องกันและการวินิจฉัยโรคเพื่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ เรานำเสนอวัคซีนนวัตกรรมสูงจำนวนมาก บริการวินิจฉัยโรคขั้นสูง อุปกรณ์การแพทย์และบริการตรวจสอบย้อนกลับ 

ความสำเร็จและความสามารถของเราในการแข่งขันในตลาดแห่งอนาคตนั้นสัมพันธ์อย่างยิ่งกับบุคลากรผู้มีความสามารถ แรงจูงใจ และผลการดำเนินงานของพนักงานของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนทีมของเราด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อให้ทีมของเรามีศักยภาพในการทำงานสูงสุด