ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Hipra Animal Health
สุขภาพของสัตว์

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง HIPRA ได้สนับสนุนสัตวแพทย์ เกษตรกร และเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการป้องกันโรคผ่านการพัฒนาวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ อุปกรณ์การฉีดวัคซีน บริการวินิจฉัย และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีในด้านการค้นคว้าวิจัย การผลิต และการตลาดวัคซีนสุขภาพสัตว์ HIPRA จึงได้วางตําแหน่งตนเองเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์สัตวแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับห้าของโลก

สําหรับ HIPRA การป้องกันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของโปรตีนจากสัตว์ที่มนุษย์บริโภคและลดการดื้อยาต้านจุลชีพ วิสัยทัศน์นี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโครงการริเริ่มระดับโลกของ One Health ซึ่งสนับสนุนสุขภาพของผู้คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 

สุกร

HIPRA มุ่งมั่นที่จะกําหนดอนาคตของภาคสุกร โดยได้สร้างความแตกต่างให้ตัวเองในฐานะบริษัทที่ให้บริการวัคซีนส่วนใหญ่ในตลาด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 

 

จากการอุทิศตนให้กับสัตวแพทย์และเกษตรกร ทําให้ HIPRA ป้องกันโรคในแม่สุกรและลูกสุกรผ่านการพัฒนา fวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมและบริการที่ปรับแต่งตามความเหมาะสม ข้อเสนอเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลูกค้าในการดําเนินงานประจําวันและการตัดสินใจเท่านั้น แต่ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตในฟาร์มสุกรของลูกค้ามีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนด้วย 

Swine Animal Health
สัตว์ปีก

ด้วยการมุ่งเน้นที่การป้องกัน HIPRA จึงทุ่มเทให้กับการสร้างความมั่นใจว่า การผลิตเนื้อสัตว์และไข่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย ภายในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก 
 

ความมุ่งมั่นนี้ถูกเน้นย้ำโดยการลงทุนใน เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อต่อสู้กับโรคสัตว์ปีกที่สําคัญ 
 

HIPRA พัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้วัคซีนแก่สัตว์ 

Poultry Animal Health
วัวควาย แพะ และแกะ

HIPRA เป็นผู้นําระดับโลกด้านกลยุทธ์การป้องกันเชื้อโรคหลักที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนม 

 

นอกจากนี้ยังมีการป้องกันฝูงสัตว์จากโรค BRD และการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอื่น ๆ[g2] มานานกว่า 50 ปี 

 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป HIPRA ขอเสนอวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ รวมถึงวัคซีนที่มุ่งเป้าไปที่ปัญหาด้านการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 

Ruminants Animal Health
กระต่าย

HIPRA กําลังพัฒนาวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมเพื่อต่อสู้กับโรคในกระต่ายที่พบได้ทั่วไป

 

นอกจากนี้ ยังให้คําแนะนําและการฝึกอบรมแก่ฟาร์มและคลินิกสัตวแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโปรโตคอลการให้วัคซีน 
 

Rabbits Animal Health
สุนัข

HIPRA เข้าใจว่าสุนัขของท่านมีความสําคัญต่อท่านเพียงใด ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะป้องกันโรคในสุนัขที่สําคัญทั้งหมด 

 

ด้วยการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค ผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้น ให้ความสําคัญกับสวัสดิภาพของเพื่อนสี่ขาของเราในขณะที่ยังนําเสนอโซลูชั่นที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับคลินิกสัตวแพทย์ 

Dogs Animal Health
ปลา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีบทบาทสําคัญในการสร้างความมั่นใจในการจัดหาโปรตีนจากสัตว์คุณภาพสูงอย่างยั่งยืนและราคาไม่แพงสําหรับประชากรที่กําลังเติบโต เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ HIPRA ทํางานร่วมกับชาวประมง โดยจัดหาวัคซีน ICTHIOVAC และการบริการวัคซีนอัตโนมัติ เพื่อส่งมอบโซลูชันที่ปรับแต่งตามความเหมาะสม และทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Diagnostic Service  
 

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เราปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ GMP เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตวัคซีนชั้นเยี่ยมที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย 

Fish Animal Health
Knowldge
ความรู้

สิ่งพิมพ์และบทความที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของสัตว์