ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Swine Animal Health

สุกร

วัคซีน
MHYOSPHERE

วัคซีนป้องกัน Mycoplasma hyopneumoniae  และ PCV2 ในวัคซีนเดียวในสารแขวนลอยสำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังแบบปราศจากเข็มตัวแรก

วัคซีน
UNISTRAIN

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจ (พีอาร์อาร์เอส) ในรูปผงแห้ง

HIPRA Diagnos
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา

เข้าสู่ระบบการให้บริการด้านงานวินิจฉัยโรคสัตว์ด้วยความสะดวกและน่าเชื่อถือ

Smart vaccination swine
สุกร

การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน) สำหรับสุกรนำโดยนวัตกรรมวัคซีนยูนิสเตรน® พีอาร์อาร์เอส อุปกรณ์ฮิปราเดอมิค® และแอพพลิเคชันฮิปราลิงค์® ที่ทันสมัยสำหรับสัตวแพทย์มืออาชีพ

วัคซีน
VEPURED

สารเวอโรทอกซิน (verotoxin 2e) ชนิดเชื้อตายผ่านการกลั่น ป้องกันโรคบวมน้ำในยาแขวนตะกอนแบบฉีด

วัคซีน
SUISENG

วัคซีนเชื้อตายสาหรับป้องกัน โรคโคไลบาซิลโลซิสในลูกสุกรแรกเกิด และโรคติดเชื้อ แบคทีเรีย คลอสติเดียมในสุกร ในรูปสารแขวนตะกอน

วัคซีน
SUISENG COLI C

วัคซีนเชื้อตายสาหรับป้องกัน โรคโคไลบาซิลโลซิสในลูกสุกรแรกเกิด และโรคติดเชื้อ แบคทีเรีย คลอสติเดียมในสุกร ในรูปสารแขวนตะกอน

edema-disease-piglets
สุกร

An innovative service based on data analysis that facilitates decision-making in swine

วัคซีน
SUISENG DIFF A

วัคซีนชนิดเชื้อตายป้องกันการติดเชื้อ Clostridioides difficile และ Clostridium perfringens  ชนิดเอในสุกรในสารแขวนลอยสำหรับฉีด