ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Fish Animal Health

ปลา

วัคซีน
icthiovac_vr_pd

วัคซีนชนิดเชื้อตายเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อวิบริโอและอหิวาตกโรคในปลากะพงขาว ในรูปแบบยาอิมัลชันชนิดฉีด

HIPRA Diagnos
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา

เข้าสู่ระบบการให้บริการด้านงานวินิจฉัยโรคสัตว์ด้วยความสะดวกและน่าเชื่อถือ

วัคซีน
icthiovac_pd

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคพาสเจอร์เรลโลซิสในปลากระพงแดง ในรูปสารแขวนตะกอน

วัคซีน
icthiovac_vr

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรควิบริโอซิสในปลาตาเดียวและปลากระพง ในรูปสารแขวนตะกอน

HIPRASTATS AQUA
ปลา

An innovative service based on data analysis that facilitates decision-making in Aquaculture

วัคซีน
ICTHIOVAC VNN

วัคซีนชนิดเชื้อตายเพื่อป้องกันไวรัสที่ทำให้ประสาทตาย (Viral Nervous Necrosis, VNN) ในปลากระพง ในรูปแบบยาอิมัลชันแบบฉีด

วัคซีน
icthiovac_lg_ok

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคแลคโตคอคโคซีสในปลานิล ในรูปอิมัลชัน

วัคซีน
icthiovac_tm_ok

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคเทนาซิบาคิวโลซิสในปลาตาเดียว ในรูปสารแขวนตะกอน

วัคซีน

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคสเตรปโตคอกโคซิสในปลาตาเดียว ในรูปสารแขวนตะกอน