ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Ruminants Animal Health

โค

วัคซีน
STARTVAC-TOPVAC

วัคซีนเชื้อตายสำหรับโรคเต้านมอักเสบในโค ในรูปอิมัลชัน

วัคซีน
UBAC new packaging

วัคซีนชนิดซับยูนิตเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบที่เกิดจากเชื้อ Streptococcus uberis ในรูปแบบยาอิมัลชันชนิดฉีด

HIPRA Diagnos
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา

เข้าสู่ระบบการให้บริการด้านงานวินิจฉัยโรคสัตว์ด้วยความสะดวกและน่าเชื่อถือ

วัคซีน
nasym4

วัคซีนเชื้อเป็นที่ป้องกันโรคทางเดินหายใจในโค (BRSV) ในรูปยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับฉีด

Bovine-virical-diarrhoea-BVD
โค

An innovative service based on data analysis that facilitates decision-making in Cattle

วัคซีน
HIPRABOVIS® SOMNI/Lkt

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคปอดอักเสบที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Histophilus somni และ Mannheimia haemolytica leukotoxoid ในรูปสารแขวนตะกอน

วัคซีน
DIVENCE@ TETRA

Multivalent viral vaccine against BRSV, BVD types 1 & 2 and PI3 in emulsion for suspension

วัคซีน
DIVENCE® PENTA

Multivalent viral vaccine against BRSV, IBR, BVD types 1 & 2 and PI3 in emulsion for suspension.

วัคซีน
HIPRABOVIS-IBR-ML

วัคซีนเชื้อเป็น (ตัดยีนทั้ง gE และ tk) สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสไอบีอาร์ ในรูปผงแห้ง