ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
rabbits

กระต่าย

วัคซีน
Yurvac RHD

วัคซีนผสมสำหรับป้องกันโรคเลือดออกในกระต่าย (Rabbit Haemorrhagic Disease: RHD) ที่เกิดจากสายพันธุ์คลาสสิก (RHDV) และสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ (RHDV2) ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงสูงโดยบรรจุอยู่ในอิมัลชันสำหรับฉีด

วัคซีน
Eravac

วัคซีนชนิดเชื้อตายที่ป้องกันโรคไวรัสฮีโมราจิกในกระต่าย (rabbit haemorrhagic disease) RHDV-2 สายพันธุ์ใหม่ในรูปอิมัลชั่นสำหรับฉีด

วัคซีน
Eravac Pets Rabbits

วัคซีนชนิดเชื้อตายที่ป้องกันโรคไวรัสฮีโมราจิกในกระต่าย RHDV-2 สายพันธุ์ใหม่ในรูปอิมัลชั่นสำหรับฉีด

HIPRA Diagnos
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา

เข้าสู่ระบบการให้บริการด้านงานวินิจฉัยโรคสัตว์ด้วยความสะดวกและน่าเชื่อถือ

วัคซีน
Mixohipra FSA

วัคซีนเชื้อเป็นป้องกันเชื้อหลายสายพันธุ์สำหรับโรคมิคโซมาโทซิสในกระต่าย ในรูปผงแห้ง

วัคซีน
Mixohipra H

วัคซีนเชื้อเป็นป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดียวสำหรับป้องกันโรคมิคโซมาโทซิสในกระต่าย ในรูปผงแห้ง

วัคซีน
cunipravac

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในรูปอิมัลชัน

HU
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา
สุนัข

ฮิปรา ยูนิเวอร์ซิตี้ มีโปรแกรมการฝึกอบรมคุณภาพสูงที่เป็นที่สนใจของมืออาชีพทุกท่าน

ผลิตภัณฑ์ยา
HIPRALONA® ENRO-S

เอนโรฟลอกซาซิน ในรูปสารละลายชนิดกิน