ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Header-RABBIT2

กระต่าย

วัคซีน
Eravac

วัคซีนชนิดเชื้อตายที่ป้องกันโรคไวรัสฮีโมราจิกในกระต่าย (rabbit haemorrhagic disease) RHDV-2 สายพันธุ์ใหม่ในรูปอิมัลชั่นสำหรับฉีด

วัคซีน
Eravac Pets Rabbits

วัคซีนชนิดเชื้อตายที่ป้องกันโรคไวรัสฮีโมราจิกในกระต่าย RHDV-2 สายพันธุ์ใหม่ในรูปอิมัลชั่นสำหรับฉีด

HIPRA Diagnos
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา

เข้าสู่ระบบการให้บริการด้านงานวินิจฉัยโรคสัตว์ด้วยความสะดวกและน่าเชื่อถือ

วัคซีน
Mixohipra FSA

วัคซีนเชื้อเป็นป้องกันเชื้อหลายสายพันธุ์สำหรับโรคมิคโซมาโทซิสในกระต่าย ในรูปผงแห้ง

วัคซีน
Mixohipra H

วัคซีนเชื้อเป็นป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดียวสำหรับป้องกันโรคมิคโซมาโทซิสในกระต่าย ในรูปผงแห้ง

วัคซีน
cunipravac

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในรูปอิมัลชัน

Header-HIPRA-UNIVERSITY
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา
สุนัข

ฮิปรา ยูนิเวอร์ซิตี้ มีโปรแกรมการฝึกอบรมคุณภาพสูงที่เป็นที่สนใจของมืออาชีพทุกท่าน

ผลิตภัณฑ์ยา
HIPRALONA® ENRO-S

เอนโรฟลอกซาซิน ในรูปสารละลายชนิดกิน

ผลิตภัณฑ์ยา
HIPRAVIT-AD3E-FORTE

วิตามิน เอ ดี3และอี ในรูปสารละลาย