ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Sheep and Goats

แกะและแพะ

HIPRA Diagnos
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา

เข้าสู่ระบบการให้บริการด้านงานวินิจฉัยโรคสัตว์ด้วยความสะดวกและน่าเชื่อถือ

Hiprastats for small ruminants
แกะและแพะ

An innovative service based on data analysis that facilitates decision-making in small ruminants.

วัคซีน
inmeva-vaccine

วัคซีนชนิดเชื้อตายตัวเดียวที่ต้านเชื้อคลามายเดียทีทำให้เกิดการแท้ง และเชื้อซาลโมเนลลา อบอร์ทัสโซวิสในแกะ ในรูปยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับฉีด

วัคซีน
VIMCO

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแพะแกะ ในรูปอิมัลชัน

hiprastats
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
ปลา

HIPRA Stats เป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับบริษัทการผลิตสัตว์

HU
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา
สุนัข

ฮิปรา ยูนิเวอร์ซิตี้ มีโปรแกรมการฝึกอบรมคุณภาพสูงที่เป็นที่สนใจของมืออาชีพทุกท่าน

วัคซีน
TOXIPRA PLUS

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคลำไส้อักเสบ โรคบาดทะยักและโรคไข้ขา ในรูปสารแขวนตะกอน

วัคซีน
TOXIPRA® S7

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคลำไส้อักเสบ โรคตายเฉียบพลัน และโรคไข้ขาและโรคแบลคเลก ในรูปสารแขวนตะกอน

วัคซีน
Footguard

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคกีบเน่าในแกะ ในรูปสารแขวนตะกอน