ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
  • เอกสารที่จะดาวน์โหลดมีข้อมูลวิชาการเพื่อการใช้ข้อมูลเท่านั้นและมิได้อยู่ในลักษณะที่จะใช้เป็นแนวทางการสั่งจ่ายยาที่เคร่งครัดข้อมูลที่อยู่ในสิ่งเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศบนพื้นฐานของกฎหมายของท้องถิ่น
  • เพื่อทราบข้อมูลการสั่งจ่ายยาที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับพื้นที่ของท่าน กรุณา ติดต่อสำนักงานของ HIPRA ที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด หรือปฏิบัติตามข้อแนะนำของเอกสารกำกับที่ได้รับอนุมัติสำหรับประเทศของท่านที่ท่านจะพบในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์