ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เราได้พัฒนาเพื่อให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา
สุนัข

ตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 50 ปี HIPRA ของเราเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด เราได้ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี และความปรารถนาของเราที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทำให้เราได้รับการกล่าวถึงในด้านการป้องกัน ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีและการทำงานอย่างครอบคลุมของเราในวงการสุขภาพสัตว์ ที่ HIPRA เราได้พัฒนาเพื่อให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น

ที่ HIPRA เราก้าวนำไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ ด้วยการผนวกรวมกันของแผนก Human Health และ Animal Health จะช่วยเปิดทางให้เราสามารถสำรวจวิทยาการใหม่ ๆ ในการดำเนินการดังกล่าว เราได้พัฒนาแบรนด์ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งมองไปสู่อนาคต

 

Building immunity for a healthier world

คำขวัญใหม่ของ HIPRA คือ  “Building immunity for a healthier world” ได้รวบรวมเหตุผลในการดำรงอยู่ของเรา นั่นคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการเสนอวิธีแก้ปัญหาที่จะช่วยปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ให้ดีขึ้น

การพัฒนาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยทีมบุคลากรของ HIPRA อันประกอบด้วยทีมงานจากหลากหลายวัฒนธรรมที่มีความสามารถและกระตือรือร้นในทุกวันเพื่อพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทั่วโลกของเรา

 

 

ตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 50 ปี HIPRA ของเราเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด เราได้ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี และความปรารถนาของเราที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทำให้เราได้รับการกล่าวถึงในด้านการป้องกัน ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีและการทำงานอย่างครอบคลุมของเราในวงการสุขภาพสัตว์ ที่ HIPRA เราได้พัฒนาเพื่อให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น

ที่ HIPRA เราก้าวนำไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ ด้วยการผนวกรวมกันของแผนก Human Health และ Animal Health จะช่วยเปิดทางให้เราสามารถสำรวจวิทยาการใหม่ ๆ ในการดำเนินการดังกล่าว เราได้พัฒนาแบรนด์ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งมองไปสู่อนาคต

 

Building immunity for a healthier world

คำขวัญใหม่ของ HIPRA คือ  “Building immunity for a healthier world” ได้รวบรวมเหตุผลในการดำรงอยู่ของเรา นั่นคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการเสนอวิธีแก้ปัญหาที่จะช่วยปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ให้ดีขึ้น

การพัฒนาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยทีมบุคลากรของ HIPRA อันประกอบด้วยทีมงานจากหลากหลายวัฒนธรรมที่มีความสามารถและกระตือรือร้นในทุกวันเพื่อพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทั่วโลกของเรา

 

ตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 50 ปี HIPRA ของเราเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด เราได้ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี และความปรารถนาของเราที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทำให้เราได้รับการกล่าวถึงในด้านการป้องกัน ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีและการทำงานอย่างครอบคลุมของเราในวงการสุขภาพสัตว์ ที่ HIPRA เราได้พัฒนาเพื่อให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น

ที่ HIPRA เราก้าวนำไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ ด้วยการผนวกรวมกันของแผนก Human Health และ Animal Health จะช่วยเปิดทางให้เราสามารถสำรวจวิทยาการใหม่ ๆ ในการดำเนินการดังกล่าว เราได้พัฒนาแบรนด์ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งมองไปสู่อนาคต

 

Building immunity for a healthier world

คำขวัญใหม่ของ HIPRA คือ  “Building immunity for a healthier world” ได้รวบรวมเหตุผลในการดำรงอยู่ของเรา นั่นคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการเสนอวิธีแก้ปัญหาที่จะช่วยปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ให้ดีขึ้น

การพัฒนาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยทีมบุคลากรของ HIPRA อันประกอบด้วยทีมงานจากหลากหลายวัฒนธรรมที่มีความสามารถและกระตือรือร้นในทุกวันเพื่อพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทั่วโลกของเรา