ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
X
ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ HIPRA สำหรับทั่วโลกนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ชมในทุกประเทศ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หรือข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ HIPRA ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีในประเทศของคุณ โปรดกรองตามประเทศที่เกี่ยวข้อง
gumbohatch
วัคซีน
สัตว์ปีก

GUMBOHATCH®

วัคซีนภูมิคุ้มกันเชิงซ้อน IBD (Infectious Bursal Disease [โรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ]) เพื่อป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อในรูปของยาน้ำแขวนตะกอนแบบฉีดได้ .