ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
X
ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ HIPRA สำหรับทั่วโลกนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ชมในทุกประเทศ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หรือข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ HIPRA ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีในประเทศของคุณ โปรดกรองตามประเทศที่เกี่ยวข้อง
hipradog 7
วัคซีน
สุนัข

HIPRADOG 7

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคไวรัสลำไส้อักเสบในสุนัขจากสาเหตุเชื้อพาร์โวไวรัส โรคไข้หัดสุนัข โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อและโรคหลอดลมอักเสบในสุนัข ในรูปผงแห้ง และวัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสในสุนัข ในรูปสารแขวนตะกอน