X
ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ HIPRA สำหรับทั่วโลกนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ชมในทุกประเทศ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หรือข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ HIPRA ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีในประเทศของคุณ โปรดกรองตามประเทศที่เกี่ยวข้อง
HIPRAVIAR-TRT4
วัคซีน
สัตว์ปีก

HIPRAVIAR® TRT4

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันกลุ่มอาการหัวบวม โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ และโรคกัมโบโร ในรูปอิมัลชัน