X
ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ HIPRA สำหรับทั่วโลกนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ชมในทุกประเทศ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หรือข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ HIPRA ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีในประเทศของคุณ โปรดกรองตามประเทศที่เกี่ยวข้อง
MYPRAVAC SUIS
วัคซีน
สุกร

MYPRAVAC® SUIS

วัคซีนเชื้อตายสาหรับป้องกัน โรคเอ็นซูติกนิวโมเนีย หรือโรคปอดอักเสบจากเชื้อมัยโคพลาสมา ในรูปสารแขวนตะกอน