ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
HIPRA R&D Projects
โครงการ R&D

โครงการ RBDCOV

โควิด-19 สําหรับเด็กและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 

"วัคซีนโปรตีนแบบรีคอมบิแนนต์ RBD Dimer ป้องกันเชื้อ SARSCoV2" (RBDCOV) เป็นโครงการ Horizon Europe ใหม่ที่นำโดยบริษัทเภสัชกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ HIPRA เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม โครงการ RBDCOV มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ความสามารถทนได้ และความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบรีคอมบิแนนต์ของ HIPRA สำหรับเด็ก วัยรุ่น และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง การทดลองจะมีระยะเวลาประมาณ 2.5 ปี

การดำเนินโครงการนี้ ทาง HIPRA ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มสถาบันระหว่างประเทศ ได้แก่ บริษัทและสถาบันจากประเทศในทวีปยุโรปห้าประเทศ: สเปน (IRSICAIXA, Fundació Hospital Universitari Vall D’hebron, Fundación Lucha Contra El Sida (FLS), IDIBAPS, IDIBGI, Asphalion, Vinces Consulting, Zabala Innovation), สหราชอาณาจักร (Veristat International), อิตาลี (Fondazione Penta), เยอรมนี (European Aids Treatment Group) และตุรกี (Metpharm Araştırma Geliştirme Sağlık Danışmanlık) โครงการจะจัดการงบประมาณจำนวน EUR 9.779.211,25 ยูโร 

โครงการ RBDCOV คาดการณ์ว่าจะมีการวิจัยทางคลินิกสองรายการ การวิจัยที่หนึ่งในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และการวิจัยที่สองในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นหนึ่งกลุ่มหรือหลายกลุ่ม โครงการ RBDCOV จะมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาวัคซีน HIPRA ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 รุนแรง ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเพื่อช่วยให้แน่ใจว่ามีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในระยะยาว โครงการยังคาดการณ์ว่าวัคซีนจะเข้าถึงได้สำหรับการรณรงค์การฉีดวัคซีนทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติการจัดเก็บในอุณหภูมิ 2-8º C ซึ่งช่วยให้มีอายุการเก็บรักษา การขนส่งและการแจกจ่ายที่ใช้เวลายาวนานกว่าได้

 

วัคซีน RSV

 

HIPRA ร่วมมือกับ Polypeptide Therapeutic Solutions S.L., Biotechvana S.L. และ Nostrum Biodiscovery จะตรวจสอบวัคซีนตัวใหม่ที่ป้องกันเรสพิราทอรี ซินไซเทียลไวรัส (RSV) ซึ่งมีความเป็นไปได้ผ่านโปรแกรม "Misiones Ciencia e Innovación” (“พันธกิจวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” ในภาษาไทย)

“Misiones Ciencia e Innovación” เป็นโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีบริษัท และการกระตุ้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชนในด้าน R&D

"พันธกิจ" ของ HIPRA ตั้งอยู่บนโครงการที่ตรวจสอบวัคซีนตัวใหม่ที่ป้องกันเชื้อ RSV ซึ่งก่อให้เกิดโรคหลอดลมฝอยอักเสบและโรคปอดบวม ซึ่งเกิดกับคนทุกวัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กจากทั่วโลก

โปรแกรม “Misiones Ciencia e Innovación” เป็นส่วนหนึ่งของ “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (“แผนการฟื้นตัว การเปลี่ยนแปลง และการหายจากโรค” ในภาษาไทย) และเชื่อมต่อผ่าน Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) (ศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ในภาษาไทย) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม