ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
HIPRA R&D Projects
โครงการ R&D

โครงการ RBDCOV

โควิด-19 สําหรับเด็กและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 

"วัคซีนโปรตีนแบบรีคอมบิแนนต์ RBD Dimer ป้องกันเชื้อ SARSCoV2" (RBDCOV) เป็นโครงการ Horizon Europe ใหม่ที่นำโดยบริษัทเภสัชกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ HIPRA เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม โครงการ RBDCOV มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ความสามารถทนได้ และความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบรีคอมบิแนนต์ของ HIPRA สำหรับเด็ก วัยรุ่น และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง การทดลองจะมีระยะเวลาประมาณ 2.5 ปี

การดำเนินโครงการนี้ ทาง HIPRA ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มสถาบันระหว่างประเทศ ได้แก่ บริษัทและสถาบันจากประเทศในทวีปยุโรปห้าประเทศ: สเปน (IRSICAIXA, Fundació Hospital Universitari Vall D’hebron, Fundación Lucha Contra El Sida (FLS), IDIBAPS, IDIBGI, Asphalion, Vinces Consulting, Zabala Innovation), สหราชอาณาจักร (Veristat International), อิตาลี (Fondazione Penta), เยอรมนี (European Aids Treatment Group) และตุรกี (Metpharm Araştırma Geliştirme Sağlık Danışmanlık) โครงการจะจัดการงบประมาณจำนวน EUR 9.779.211,25 ยูโร 

โครงการ RBDCOV คาดการณ์ว่าจะมีการวิจัยทางคลินิกสองรายการ การวิจัยที่หนึ่งในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และการวิจัยที่สองในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นหนึ่งกลุ่มหรือหลายกลุ่ม โครงการ RBDCOV จะมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาวัคซีน HIPRA ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 รุนแรง ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเพื่อช่วยให้แน่ใจว่ามีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในระยะยาว โครงการยังคาดการณ์ว่าวัคซีนจะเข้าถึงได้สำหรับการรณรงค์การฉีดวัคซีนทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติการจัดเก็บในอุณหภูมิ 2-8º C ซึ่งช่วยให้มีอายุการเก็บรักษา การขนส่งและการแจกจ่ายที่ใช้เวลายาวนานกว่าได้

 

วัคซีน RSV

 

HIPRA ร่วมมือกับ CURAPATH, Biotechvana S.L. และ Nostrum Biodiscovery จะตรวจสอบวัคซีนตัวใหม่ที่ป้องกันเรสพิราทอรี ซินไซเทียลไวรัส (RSV) ซึ่งมีความเป็นไปได้ผ่านโปรแกรม "Misiones Ciencia e Innovación” (“พันธกิจวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” ในภาษาไทย)

“Misiones Ciencia e Innovación” เป็นโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีบริษัท และการกระตุ้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชนในด้าน R&D

"พันธกิจ" ของ HIPRA ตั้งอยู่บนโครงการที่ตรวจสอบวัคซีนตัวใหม่ที่ป้องกันเชื้อ RSV ซึ่งก่อให้เกิดโรคหลอดลมฝอยอักเสบและโรคปอดบวม ซึ่งเกิดกับคนทุกวัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กจากทั่วโลก

โปรแกรม “Misiones Ciencia e Innovación” เป็นส่วนหนึ่งของ “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (“แผนการฟื้นตัว การเปลี่ยนแปลง และการหายจากโรค” ในภาษาไทย) และเชื่อมต่อผ่าน Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) (ศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ในภาษาไทย) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

 

โครงการ VAX4ASF

 

โครงการ VAX4ASF ซึ่งนําโดย HIPRA และสนับสนุนโดยสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ Horizon Europe มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาโซลูชันที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการต้านเชื้อไวรัส African Swine Fever (ASF) ซึ่งเป็นไวรัสที่ซับซ้อน คาดเดาไม่ได้ และมีอัตราการแพร่ระบาดสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุกรและหมูป่า ทําให้มีการเสียชีวิตสูงในสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ โครงการนี้พยายามที่จะคิดค้นนวัตกรรมตามแนวทางและกลยุทธ์การให้วัคซีนก่อนหน้านี้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ
 

VAX4ASF มีพันธมิตร 17 รายจากประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และเคนยา

โครงการ LWNVIVAT

 

HIPRA กําลังเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่มุ่งหมายในการออกแบบการบําบัดรักษาเพื่อจํากัดผลกระทบของเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (WNV) ซึ่งเป็นจุลชีพก่อโรคที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาหรือมีวัคซีนสําหรับใช้ในมนุษย์ โครงการนี้ประสานงานโดย IrsiCaixa AIDS Research Institute และมีพันธมิตร 6 รายจากสเปน ฝรั่งเศส และเดนมาร์ก
 

ศูนย์วิจัยทุกแห่งจะทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ WNV ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ยาวนานขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและคุ้มครองประชากรทั้งหมด
ภายในโครงการเดียวกันที่เรียกว่า LWNVIVAT (ตัวย่อจากภาษาอังกฤษ Limiting West Nile Virus Impact by Novel Vaccines And Therapeutics) ทีมวิทยาศาสตร์จะออกแบบ ผลิต และวิเคราะห์ประสิทธิผลและศักยภาพในการรักษาของแอนติบอดีที่จําเพาะสําหรับไวรัส นอกเหนือจากวัคซีน