ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Creixement professional HIPRA
ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ HIPRA

ที่ HIPRA เราจูงใจให้พนักงานของเราแสวงหาเส้นทางการพัฒนาตนเองภายในบริษัท นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรามุ่งมั่นต่อบุคลากรภายในองค์กร เราพยายามส่งเสริม โดยการสร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่พนักงานสามารถเติบโตด้านวิชาชีพและส่วนตัวภายใน HIPRA

การปรับใช้สภาพแวดล้อมปัจจุบันและเผชิญกับความท้าทายในอนาคต เราที่ HIPRA เชื่อว่ามีความสำคัญต่อทีมของเราเพื่อให้มีคุณสมบัติและมีทักษะที่จำเป็นในการร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายของเรา การทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นนั้น เราได้วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับทีมของเราตลอดเวลา และลงทุนในการเพิ่มทักษะและปรับทักษะโปรแกรมการพัฒนาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อการฝึกอบรมและการส่งเสริมพนักงานของเราในการทำงานประจำวันของพวกเขาและในการทำงานแต่ละขั้นตอนที่ HIPRA