Przejdź do treści
Products HIPRA

Nasze produkty

Szczepionki
Yurvac RHD

Rekombinowana szczepionka przeciwko chorobie krwotocznej królików (RHD) wywoływanej przez szczepy klasyczne (RHDV) i wariantowe (RHDV2), w tym szczepy wysoce zjadliwe, w postaci emulsji do wstrzykiwań.

Szczepionki

Szczepionka atenuowana przeciw kokcydiozie u brojlerów opracowana specjalnie do podawania w iniekcjach in ovo

Szczepionki
MHYOSPHERE

Pierwsza śródskórna szczepionka bezigłowa przeciw Mycoplasma hiyopneumoniae i PCV2, wszystko w jednym, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań

Szczepionki
gumbohatch

Szczepionka przeciw zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza (ang. Infectious Bursal Disease, IBD), w postaci kompleksu immunologicznego IBD

Szczepionki
STARTVAC-TOPVAC

Poliwalentna inaktywowana szczepionka przeciwko zapaleniu gruczołu mlekowego u bydła, w postaci emulsji do wstrzykiwań.

Szczepionki
Eravac

Inaktywowana szczepionka przeciwko chorobie krwotocznej królików, nowy wariant RHDV-2, w postaci emulsji do wstrzykiwań

Szczepionki
hipradog 7

Żywa szczepionka przeciwko zakażeniom parwowirusem, nosówce, zapaleniu wątroby, zapaleniu krtani i tchawicy oraz zapaleniu tchawicy i oskrzeli u psów, w postaci liofilizowanej tabletki do wstrzykiwań oraz inaktywowana szczepionka przeciwko leptospirozie psów, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań

Szczepionki
icthiovac_vr_pd

Inaktywowana szczepionka w postaci emulsji do wstrzykiwań, stosowana przeciw wibriozie i pasterelozie u okoni morskich

Szczepionki
evant

Żywa szczepionka przeciw kokcydiozie ptaków, w postaci zawiesiny doustnej do rozpylania u kurcząt