Nhảy đến nội dung
Header-HIPRA-UNIVERSITY

Đại Học HIPRA

hipra university logo

Cung cấp cho các bác sĩ thú y kiến thức và kỹ năng cập nhật

Đại Học HIPRA là một sáng kiến Phát Triển Chuyên Môn Liên Tục (CPD) do HIPRA xúc tiến thực hiện liên quan đến các hoạt động giáo dục trong lĩnh vực phòng ngừa bệnh dịch và được thiết kế dành riêng cho bác sĩ thú y hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi làm thực phẩm.

Mục tiêu của dự án Đại Học HIPRA là cung cấp kiến thức và kỹ năng cập nhật trong các lĩnh vực quan tâm chiến lược của giới chuyên gia. Mục tiêu này được hoàn thành thông qua các khóa đào tạo chia sẻ hình ảnh chung và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao cũng như tăng cường cải thiện kiến thức & chuyên môn nội bộ.

 

Tập trung vào các lĩnh vực quan tâm chiến lược

HIPRA University programmes are focused on strategic areas of interest for professionals, such as IBR, Bovine Mastitis and Poultry Coccidiosis, and can be organised in partnership with international universities or institutions.

 

Các khóa đào tạo của Đại Học HIPRA do CPD chứng nhận

Theo đó, các chương trình đào tạo của trường Đại Học HIPRA  do Cơ Quan Chứng Nhận CPD chứng thực, đây là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CPD độc lập hàng đầu, ngoài việc đảm bảo chất lượng các chuyên gia còn có các buổi dự giờ CPD.

Do đó, các khóa học của Trường Đại Học HIPRA là công cụ hữu ích cho bác sĩ thú y để phát triển và duy trì kiến thức cũng như giá trị của công cụ này được ghi nhận bằng nhiều ưu điểm vượt trội.

Covid
Bạn muốn tìm hiểu thêm?