Nhảy đến nội dung
Header-FISH

Vắc-xin
icthiovac_vr_pd

Vắc-xin khử hoạt tính phòng bệnh nhiễm vi khuẩn vibrio và bệnh tụ huyết trùng ở cá vược, dạng nhũ tương tiêm

HIPRA Diagnos
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê
Thỏ

Tiếp cận dịch vụ chẩn đoán hiện đại với sự tiện lợi và điểm đáng tin cậy lớn nhất.

Vắc-xin
icthiovac_pd

Văc-xin bất hoạt chống bệnh tụ huyết trùng ở cá tráp, dung dịch nhúng chìm

Vắc-xin
icthiovac_vr

Văc-xin bất hoạt chống bệnh do vi khuẩn ở cá bơn và cá nước mặn, dung dịch nhúng chìm

HIPRASTATS AQUA

An innovative service based on data analysis that facilitates decision-making in Aquaculture

Vắc-xin
ICTHIOVAC VNN

Vắc-xin bất hoạt phòng ngừa bệnh hoại tử thần kinh (VNN) ở cá vược, dưới dạng nhũ tương tiêm

Vắc-xin
icthiovac_lg_ok

Văc-xin bất hoạt chống Bệnh do Lactococcosis ở cá hồi, trong dung dịch tiêm

Vắc-xin
icthiovac_tm_ok

Văc-xin bất hoạt chống bệnh liên cầu khuẩn ở cá bơn, trong dung dịch tiêm

Vắc-xin

Văc-xin bất hoạt chống bệnh liên cầu khuẩn ở cá bơn, trong dung dịch tiêm