Nhảy đến nội dung
Header-SWINE

Heo

Vắc-xin
MHYOSPHERE

Vắc xin không tiêm trong chân bì đầu tiên chống lại vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae và PCV2, tất cả trong một, ở dạng hỗn dịch dùng để tiêm

Vắc-xin
UNISTRAIN

Văc-xin nhược độc phòng chống hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo (PRRS), trong viên nén đông khô dùng đường tiêm

HIPRA Diagnos
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê
Thỏ

Tiếp cận dịch vụ chẩn đoán hiện đại với sự tiện lợi và điểm đáng tin cậy lớn nhất.

Smart vaccination swine
Heo

Ở Heo, Dịch Vụ Tiêm Chủng Thông Minh HIPRA có sản phẩm chủ đạo là văc-xin cải tiến UNISTRAIN® PRRS, thiết bị y tế -Hipradermic®- và dịch vụ thú y chuyên nghiệp APP -HIPRAlink®- :

Vắc-xin
VEPURED

Verotoxin gien tái tổ hợp tinh khiết 2e chữa bệnh phù, dạng dung dịch để tiêm

Vắc-xin
SUISENG

Văc-xin bất hoạt chống bệnh tiêu chảy do ecoli ở heo con và bệnh truyền nhiễm Clostridium ở heo, trong dung dịch tiêm

Vắc-xin
SUISENG COLI C

Văc-xin bất hoạt chống bệnh tiêu chảy do ecoli ở heo con và bệnh truyền nhiễm Clostridium ở heo, trong dung dịch tiêm

edema-disease-piglets
Heo

An innovative service based on data analysis that facilitates decision-making in swine

Vắc-xin
SUISENG DIFF A

Vắc xin bất hoạt chống nhiễm vi khuẩn Clostridioides difficile và Clostridium perfringens loại A ở lợn, dưới dạng hỗn dịch tiêm