Nhảy đến nội dung
Header-RABBIT2

Thỏ

Vắc-xin
Yurvac RHD

Vắc-xin tái tổ hợp chống bệnh xuất huyết ở thỏ (RHD) do các chủng cổ điển (RHDV) và biến thể (RHDV2) gây ra, bao gồm cả các chủng có độc lực cao, dùng để tiêm dưới dạng nhũ tương.

Vắc-xin
Eravac

Vắc-xin bất hoạt chống bệnh xuất huyết biến thể mới RHDV-2 ở thỏ, trong nhũ dịch tiêm

Vắc-xin
Eravac Pets Rabbits

Vắc-xin bất hoạt chống bệnh xuất huyết biến thể mới RHDV-2 ở thỏ, trong nhũ dịch tiêm.

HIPRA Diagnos
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê
Thỏ

Tiếp cận dịch vụ chẩn đoán hiện đại với sự tiện lợi và điểm đáng tin cậy lớn nhất.

Vắc-xin
Mixohipra FSA

Văc-xin phụ gia huyết thanh nhược độc chống bệnh u nhầy ở thỏ, trong viên nén đông khô tiêm được

Vắc-xin
Mixohipra H

Văc-xin đồng đẳng nhược độc chống bệnh u nhầy ở thỏ, trong viên nén đông khô tiêm được

Vắc-xin
cunipravac

Văc-xin bất hoạt chống bệnh bại huyết thỏ, trong nhũ dịch tiêm

Header-HIPRA-UNIVERSITY
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê
Thỏ
Chó

Đại Học HIPRA cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao về các lĩnh vực quan tâm chiến lược của giới chuyên gia.

Dược phẩm
HIPRALONA® ENRO-S

Enrofloxacin, dung dịch dùng đường uống