Header-POULTRY.jpg

Gia cầm

Vắc-xin

Vắc xin giảm độc lực phòng bệnh cầu trùng ở gà nuôi lấy thịt được phát triển đặc biệt để tiêm vào trứng

Vắc-xin
GUMBOHATCH

Vắc-xin IBD miễn dịch phức hợp ngăn ngừa bệnh viêm túi Fabricius (Infectious Bursal Disease, IBD), dạng nhũ tương tiêm

Vắc-xin
evant_vaccine

Vắc-xin sống ngừa bệnh cầu trùng gà, dạng hỗn dịch uống dùng để phun xịt vào gà

HIPRA Diagnos
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê
Thỏ

Tiếp cận dịch vụ chẩn đoán hiện đại với sự tiện lợi và điểm đáng tin cậy lớn nhất.

Vắc-xin
EVALON

Văc-xin nhược độc chống bệnh cầu trùng trên gà, trong dung dịch dùng đường uống để phun.

Smart vaccination poultry
Gia cầm

Ở Gia Cầm, Dịch Vụ Tiêm Chủng Thông Minh HIPRA có sản phẩm chủ đạo là văc-xin cải tiến -GUMBOHATCH® và EVALON®, thiết bị y tế -Hipraject® và Hipraspray®- và một ỨNG DỤNG thú y chuyên nghiệp -HIPRAlink®-:

Vắc-xin
HIPRAGUMBORO GM97 - G97

Văc-xin nhược độc chống bệnh Gumboro chủng GM97, trong viên nén đông khô dùng đường uống

hiprastats-data-analysis-POULTRY
Gia cầm

An innovative service based on data analysis that facilitates decision-making in Poultry

Vắc-xin
HIPRAGUMBORO CH80

Văc-xin nhược độc vô tính chống bệnh Gumboro, viên nén đông khô dùng đường uống