Nhảy đến nội dung
hiprastats

HIPRA Stats

Phân tích dữ liệu để nâng cao khả năng phòng ngừa

HIPRA Stats là dịch vụ phân tích dữ liệu dành cho các công ty chăn nuôi.

Dịch vụ được quản lý bởi các bác sĩ thú y, nhà sinh vật học và nhà thống kê, những người này kết hợp chuyên môn về dịch tễ, phân tích và chăn nuôi với mục tiêu là biến dữ liệu thành thông tin hữu ích để hỗ trợ việc ra quyết định khách quan và quyết đoán.

 

Phát hiện thông tin chuyên sâu giúp ra quyết địnhCông ty chăn nuôi tạo ra một lượng lớn dữ liệu từ cả nguồn bên ngoài và trong nội bộ.

data-science-insights-animal-health

HIPRA Stats giúp xác định các yếu tố chính từ việc quản lý dữ liệu này, từ đó hỗ trợ công ty cải thiện tình hình sức khỏe, hiệu suất sản xuất và hiệu quả kinh tế của họ.

Khoa học dữ liệu và thống kê sinh học

HIPRA Stats sử dụng các mô hình toán học và thống kê để phân tích dữ liệu. Điều này cho phép xác định các yếu tố rủi ro, kiểm soát quy trình sản xuất và mô hình mô phỏng-dự đoán.