Nhảy đến nội dung
dogs

Chó

Vắc-xin
hipradog 7

Văc-xin nhược độc chống các bệnh truyền nhiễm parvovirus ở heo, bệnh sài sốt ở chó, bệnh viêm gan, bệnh viêm khí quản và bệnh viêm khí phế quản, trong viên nén đông khô tiêm được, và văc-xin bất hoạt chống bệnh xoắn khuẩn ở chó, trong dung dịch tiêm

Vắc-xin
hipradog DHLP

Văc-xin nhược độc chống các bệnh truyền nhiễm parvovirus ở heo, bệnh sài sốt ở chó, bệnh viêm gan và bệnh viêm khí quản, trong viên nén đông khô tiêm được, và văc-xin bất hoạt chống bệnh xoắn khuẩn ở chó, trong dung dịch tiêm

Vắc-xin
hipradog dp

Văc-xin nhược độc chống bệnh sài sốt ở chó, trong viên nén đông khô tiêm được, và bệnh truyền nhiễm parvovirus ở heo, trong dung dịch tiêm

Vắc-xin
hipradog PV

Văc-xin nhược độc chống các bệnh truyền nhiễm parvovirus ở heo, trong dung dịch tiêm

HU
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê
Thỏ
Chó

Đại Học HIPRA cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao về các lĩnh vực quan tâm chiến lược của giới chuyên gia.

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán
civtest_canis_leishmania_LR

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống Leishmania donovani infantum, bằng ELISA gián tiếp