Nhảy đến nội dung
Header-CATTLE

Gia súc

Vắc-xin
STARTVAC-TOPVAC

Văc-xin bất hoạt đa hóa trị chống bệnh viêm vú bò sữa, trong nhũ dịch tiêm

Vắc-xin
UBAC new packaging

Vắc-xin tiểu đơn vị phòng bệnh viêm vú do vi khuẩn Streptococcus uberis gây ra, dạng nhũ tương tiêm

HIPRA Diagnos
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê
Thỏ

Tiếp cận dịch vụ chẩn đoán hiện đại với sự tiện lợi và điểm đáng tin cậy lớn nhất.

Vắc-xin
nasym4

Vắc-xin sống phòng ngừa vi-rút hợp bào gây bệnh hô hấp ở bò (Bovine Respiratory Syncytial Virus, BRSV), ở dạng hỗn dịch tiêm

Bovine-virical-diarrhoea-BVD
Gia súc

An innovative service based on data analysis that facilitates decision-making in Cattle

Vắc-xin
HIPRABOVIS® SOMNI/Lkt

Văc-xin bất hoạt chống bệnh viêm phổi gây ra bởi Histophilus somni và Mannheimia haemolytica leukotoxoid, trong nhũ dịch tiêm

Vắc-xin
HIPRABOVIS-IBR-ML

Văc-xin nhược độc (lấy bớt gien kép gE-/tk-) chống virus IBR, trong viên nén đông khô tiêm được

Vắc-xin
HIPRABOVIS® BALANCE

Văc-xin kết hợp chống virus PI3, BVD và BRS, trong dung dịch tiêm

hiprastats
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê

HIPRA Stats là dịch vụ phân tích dữ liệu dành cho các công ty chăn nuôi.